A „Nyugati terület” fogalma szempontjaink szerint magában foglalja:

  • a Kisalföld északi (szlovákiai) és déli (magyarországi) területeit (előbbiek Martin György beosztása szerint a „Nyugati Felföld” részét képezik, utóbbiak pedig a szlovákiai tájegységekkel szoros történelmi és kulturális kapcsolatban voltak és vannak);
  • a hagyományosan a földrajztudomány által Dunántúlnak nevezett vidéket a Duna, a Dráva és az Alpok között (a fentiek alapján kivéve a Kisalföld déli vidékeit);
  • végül a Drávától délre fekvő, de kulturális és történeti szempontból a Dunántúl déli vidékeivel rokon Szlavóniát a mai Horvátország keleti területén.