Dél-Mezőség

Az Erdélyi Mezőség mint néprajzi nagytáj néprajzi csoportokra való tagolása máig várat magára. Az eddigi vitatott – főként népzene- és néptánc-gyűjtők által elvégzett – kísérletek alapján kialakult kép egységesítése és kanonizálása további vizsgálatokat igényel.
A Dél-Mezőségnek nevezett vidék Torda és Marosvásárhely között terül el.
Falvai: Detrehemtelep, Gerendkeresztúr, Maroslekence, Marosludas, Mezőceked, Mezőzáh, Nagycserged, Nyárádtő, Vidrátszeg.
A magyar néprajzi gyűjtés közlései erről a tájegységről igen gyérek.

Filmek MTA BTK ZTI Filmtár
  • Gerendkeresztúr, Aranyosrákos, Méra, Inaktelke, Mákófalva, Magyarbece, Csombord/ Grindeni, Vălenii de Arieş, Mera, Inucu, Macău, Beţa, Ciumburd, Románia (Torda-Aranyos, Kolozs, Alsó-Fehér vm.) 1984. (legényes, csárdás, szapora, pontozó, csűrdöngölő, friss csárdás, verbunk, lassú csárdás, korcsos, székely verbunk, román ritka legényes, szökős, bătuta românească, sűrű legényes, abrudbányai, csűrdöngölő párosan) Ft.1177.
  • Gerendkeresztúr/Grindeni, Románia (Torda-Aranyos vm.) 1986. (csűrdöngölő, verbunk, sűrű legényes, székely verbunk, ponturi, învârtită, haţegana, csűrdöngölő, serény, lassú csárdás, szökős, friss csárdás, de-a purtată) Ft.1236.
  • Gerendkeresztúr, Nagysajó/ Grindeni, Şieu, Románia (Torda-Aranyos, Beszterce-Naszód vm.) 1994. (ponturi, de-a învârtita, ţigăneşte, lassú csárdás, haţegana, bărbunc, verbunk, magyar verbunk, sűrű legényes, verbunk, székely verbunk, de-a purtată, serény, csűrdöngölő, lassú csárdás, lassú csárdás, korcsos, szökő) Ft.1448.
  • Marosbogát/Bogata, Románia (Torda-Aranyos vm.) 1951. (verbunk, csárdás) Ft.102.
  • Marosbogát/Bogata, Románia (Torda-Aranyos vm.) 1958. (verbunk, legényes, korcsos, lassú csárdás, friss csárdás) Ft.399.
  • Marosbogát, Makfalva, Lőrincréve/ Bogata, Ghindari, Leorinţ, Románia (Torda-Aranyos vm.) 1968. (pontozás, székely verbunk, marosszéki, verbunk, lassú csárdás, szökős) Ft.625.

YouTube filmek
  • Gerendkeresztúr Ft.1236.5 – Serény és csűrdöngölő