Filep Antal: Medvesalja
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Néprajzi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Medvesalja: a Medves-hegység mellett fekvő településcsoport Salgótarján és Fülek keleti szomszédságában, Nógrád megye és az egykori Gömör megye területén, a Zagyva forrásvidékén és mellékpatakjainak mentén. Lakossága római katolikus magyar. Archaikus kultúrájú, hagyományőrző népe az utóbbi évtizedekben növekvő arányban kapcsolódott be a környék szénbányáinak munkájába, vagy keresett munkaalkalmat a szomszédos nagyipari üzemekben. Noha a kétlakiság, az ingázás általánosan jellemzővé vált, a legutóbbi időkig a hagyományos életmód és kultúra külső jegyei, mint pl. viselet eleven maradt. Nevezetes községei: Ajnácskő.

Irodalom

  • Benkő Éva: Nagycsalád a Medvesalján. In: Gömör néprajza. 4. Debrecen, 1986.
  • Bődi Erzsébet: A medvesalji falvak táplálkozása. In: Gömör néprajza 1. (szerk.: Ujváry Zoltán) 1985.
  • Dám László – D. Rácz Magdolna: Adatok Medvesalja építkezés- és lakáskultúrájához. In: Gömör néprajza 1. (szerk.: Ujváry zoltán) 1985.
  • Kotics József: Kalendáris szokások Medvesalján.  Gömör néprajza 3.  Debrecen, 1986.
  • Paládi-Kovács Attila: Medvesalja földje és népe. Agria XXXIII. (1997.) 391-412. oldal