Filep Antal: Cserehát
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Néprajzi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Cserehát: a Hernád és a Bódva folyók közötti dombterület. Nevét a felszínét borító hajdan zárt erdőtakarótól kapta, amelyet a 19. sz. végéig csaknem teljesen kiirtottak. Területén a történeti megyerendszerben Torna, Abaúj, Borsod megyék osztoztak. Sajátos arculatú része a Szárazvölgy (Kázsmárk és Gagy között),. A honfoglalás korától folyamatosan megtelepült vidék, a török hódoltság alatt megcsappant lakosságát magyar, kisebb részben szlovák, ukrán (ruszin) települők egészítették ki a 18. század folyamán. Vásáros központjai Edelény, Szikszó, Encs a terület peremén helyezkednek el. Az újkorban archaikusabb néprajzi tájaink közé tartozott.

Irodalom

  • Bodnár Mónika – Rémiás Tibor (szerk.): Tanulmányok a Bódva-völgy múltjából. Putnok, 1999.
  • Paládi-Kovács Attila: Népi gazdálkodás a Bódva völgyében. Állattartás. Földművelés. Ipar. Vándormunka és árucsere. Közlekedés és szállítás. In: Bodnár Mónika – Rémiás Tibor (szerk.): Tanulmányok a Bódva-völgye múltjából. Putnok, 1999. 235-372. oldal.