Kósa László: Érmellék
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Néprajzi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Érmellék: a Berettyó és az Ér közötti sík és dombvidék, mintegy 30-35 részben vagy egészben magyarlakta községgel. Nevezetes helységei Margitta, Érmihályfalva, Székelyhíd, Bihardiószeg. Az ~ kora-Árpádkor óta magyar lakta táj, nagy múltú történeti borvidék. A 16. sz. -tól van román lakossága is, ma Romániához tartozik.

Irodalom

  • Benedek Zoltán: Érmellék. Orosháza, 1996.
  • Borbély Gábor: Szőlő és bor az Érmelléken. Nagyvárad, 2009.
  • Borbély Gábor: Szőlőművelés és borgazdálkodás az Érmelléken. Néprajzi Látóhatár II/3. (1993.)
  • Mózes Teréz: Érmelléki borpincék. Népismereti Dolgozatok 1981. Bukarest, 1981. 51-62. oldal
  • Számadó Ernő: Régi érmelléki halászat. Népismereti Dolgozatok 1976.
  • Varga Gyula: Egy falu az országban. (Kismarja életrajza a felszabadulásig.) Debrecen, 1978.
  • Varga Gyula: Az érmelléki szőlőkultúra. Bihari Dolgozatok. A Bihari Múzeum Közleményei 3. Berettyóújfalu, 1976.
  • Veliky János (szerk.): Érmellék: egy kistérség rekonstrukciója. Debrecen, 2005.
  • Wilhelm Sándor: Hagyományos halászat az Érmelléken. Népismereti Dolgozatok 1994.