1

Kósa László: Marosszék
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Néprajzi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Marosszék: önálló tájegység, a régi székely székek egyike, melynek székhelye Marosvásárhely volt. Eredetileg a Kis-Küküllő felső völgye (Erdőszentgyörgy vásáros központtal), a Nyárád völgye (Nyárádszereda vásáros központtal), és Marosvásárhely környékének falvai tartoztak hozzá. Az 1876. évi megyerendezés óta általában hozzáveszik a Szászrégentől délre húzódó Mezőség széli, Maros-menti magyarlakta községeket is. ~ Erdély korán magyarok által benépesített részei közé tartozik (10-11. sz.). Székely lakói csak a Mezőség felé eső szélein és a Nyárád torkolatának környékén élnek vegyesen a középkor vége óta bevándorolt románokkal. Jellegzetes tájai a Kis-Küküllő felső völgyében a Sóvidék, ill. a Nyárádmente, melynek római katolikusok fölső részét tréfásan Szentföldnek nevezik, és az ugyancsak humoros színezetű nevet viselő Murokország, amely a Nyárád torkolata közelében fekszik.

Irodalom

 • Haáz Sándor: Zsinóros díszítés a bekecsalji népviseletben. Népismereti Dolgozatok 1978. Bukarest, 1978. 129-177. oldal
 • Kiss Pál: Marosvásárhely története. Budapest, 1942.
 • Nagy Olga: (szerk.): Változó népi kultúra. Társadalom-néprajzi vizsgálat Havadon. Bukarest – Kolozsvár, 2000.
 • Palkó Attila – Potrik Irén – Zsigmond József: Felső-Maros vidéki varrottasok. Bukarest, 1985.
 • Péterfy László: A régi Marosszék kiskapui. Nyitott kapuk. Budapest, 1987.
 • Seprődi János: Marosszéki dalgyűjtemény. Ethnographia XII. 1901; XIII. 1902; XVII. 1906; XXIII. 1912; XXIV. 1913.
Havad
 • Nagy Ödön: A havadi juhtenyésztés. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve I. Kolozsvár, 1992.
 • Nagy Ödön: Népszokások múltja és jelene Havadon. Népismereti Dolgozatok 1980.
Kibéd
 • Ráduly János: Balladaéneklés a kibédi virrasztóban. Népismereti Dolgozatok 1978.
 • Ráduly János: A két királygyermek balladamotívumai egy kibédi népmesében. Népismereti Dolgozatok 1983.
 • Ráduly János: Kibédi népballadák. Bukarest, 1978.
 • Ráduly János: A kibédi szolgák óesztendei búcsúja. Népismereti Dolgozatok 1981.
 • Ráduly János: „Mikor a szolgának telik esztendeje” (A kibédi gazdai szolgák életéből). Bukarest, 1987.
 • Ráduly János – Faragó József: A népballadák egy romániai falu mai köztudatában (Kibéd, Chibed). Ethnographia LXXX. 1969.
Magyaró
 • Jagamas János: Magyaró népzenéje. Bukarest, 1984.
 • Palkó Attila: Magyaró. Egy Felső-Maros menti falu évszázadai. Bukarest, 1995.
 • Palkó Attila – Zsigmond József: Magyaró hétköznapjai. Népi foglalkozások, mesterségek. Marosvásárhely, 1998.
 • Zsigmond József: Disznóölés Magyarón. Népismereti Dolgozatok. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978.
 • Zsigmond József: Régi halászat a Felső-Maros menti Magyarón. Népismereti Dolgozatok 1980.
 • Zsigmond József – Palkó Attila: Magyaró néphagyományaiból. Marosvásárhely, 1996.
Mezőpanit
 • Nagy Ödön: A mezőpaniti juhtenyésztés. Ethnographia XLIX. 1938.
Nyárádszentimre
 • Szabó Bálint: Az étkezés rendje Nyárádszentimrén. Népismereti Dolgozatok 1981.
Sáromberke
 • Sáromberke 1319-1994. Sáromberke, 1994.
Vadasd
 • Székely Ferenc: Jeles napok, ünnepek, szokások Vadasdon. Székelyudvarhely, 1999.