1

Kósa László: Udvarhelyszék
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Néprajzi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Udvarhelyszék: az egykori székely székek egyike, önálló tájegység. A Székelyföld nyugati részén fekszik, a Kis- és Nagy-Homoród, a Vargyas patakok, valamint a Nagy-Küküllő és a Fehér-Nyikó völgyében, illetőleg a fölsorolt vizek mellékpatakjainak mentén. ~-et a 12. sz. első felében szállták meg bihari (telegdi) székelyek. Korábban sűrű erdő borította, nagyobb részén lakatlan vidék volt. ~ székhelyén, Székelyudvarhelyen tartotta a korai századokban udvarát a székely ispán. Itt folyt a székelyek bíráskodása, peres ügyeinek intézése is, itt tartották a székelyek gyűléseit. Központi szerepére utal neve is és az, hogy a forrásokban és a köztudatban gyakran „anyaszék”-ként szerepel. Udvarhelyszék felszíne hegyvonulatokkal, folyó- és patakvölgyekkel erősen tagolt, ezért több kisebb táj is létrejött a nagyobb tájegységen belül. Ilyenek a Homoród mente, Nyikó mente, Gagy völgye. A 16-17. sz. -ban önálló közigazgatási egység, ún. fiúszék volt Erdővidék egy része, Bardócszék és Székelykeresztúr vidéke Keresztúr-fiszék néven. A Nagy- és Kis-Küküllő közén fekszik a Partium, mely valószínűleg később csatlakozott ~ -hez. ~-hez tartozik északon a Sóvidék egy része is. Néprajzilag kevéssé ismert.

Filmek - MTA BTK ZTI, Filmtár
 • Bögöz, Énlaka, Székelyudvarhely/ Mugeni, Inlăceni, Odorheiu Secuiesc, Románia (Udvarhely vm.) 1979. (székely verbunk, forgatós) Ft.1021.
 • Bögöz, Siklód, Gyergyólibántelep, Visa, Magyarszentbenedek, Lele/ Mugeni, Şiclod, Liban, Vişea, Sânbenedic, Lelei, Románia (Udvarhely, Csík, Kolozs, Alsó-Fehér, Szilágy vm.) 1982. (pontozó, öreges pontozó, csárdás, friss csárdás, verbunkos, csűrdöngölő, lassú, sebes, csárdás lassú négyesben, sűrű ugrós) Ft.1141.
 • Bögöz, Siklód, Visa, Inaktelke, Méra, Lele/ Mugeni, Şiclod, Vişea, Inucu, Mera, Lelei, Románia (Udvarhely, Kolozs, Szilágy vm.) 1982. (legényes, ritka pontozó, csárdás, verbunkos, székely verbunk, csűrdöngölő, forgatós, férfi szóló, férfitánc) Ft.1143.
 • Bölön/Belin, Románia (Udvarhely vm.) 1987. (csűrdöngölő, lassú csárdás, friss csárdás, lovas farsang) Ft.1342.
 • Bözöd, Kőrispatak, Énlaka/ Bezid, Crişeni, Inlăceni, Románia (Udvarhely vm.) 1980. (verbunkos, marosszéki, cigány szöktetős) Ft.1091.
 • Bözöd, Kecsetkisfalud, Szentmihály, Kőrispatak, Székelyszenterzsébet, Siklód, Énlaka/ Bezid, Satu Mic, Sânmihaiu de Pădure, Crişeni, Eliseni, Şiclod, Inlăceni, Románia (Udvarhely vm.) 1981. (cigány szöktetős, székely verbunk, verbunk, csárdás, lakodalmi jelenetek, marosszéki sima egyedül, csűrdöngölő, lassú csárdás, gyors csárdás) Ft.1097.
 • Csehétfalva/ Ceheţel, Románia (Udvarhely vm.) 1960. (verbunk, lassú csárdás, friss csárdás, marosszéki, dobós, átdobós, valcer) Ft.457.
 • Énlaka, Székelyudvarhely, Bögöz/ Inlăceni, Odorheiu Secuiesc, Mugeni, Románia (Udvarhely vm.) 1979. (székely verbunk, forgatós) Ft.1021.
 • Énlaka, Bözöd, Kőrispatak/ Inlăceni, Bezid, Crişeni, Románia (Udvarhely vm.) 1980. (verbunkos, marosszéki, cigány szöktetős) Ft.1091.
 • Énlaka, Bözöd, Kecsetkisfalud, Szentmihály, Kőrispatak, Székelyszenterzsébet, Siklód/ Inlăceni, Bezid, Satu Mic, Sânmihaiu de Pădure, Crişeni, Eliseni, Şiclod, Románia (Udvarhely vm.) 1981. (cigány szöktetős, székely verbunk, verbunk, csárdás, lakodalmi jelenetek, marosszéki sima egyedül, csűrdöngölő, lassú csárdás, gyors csárdás) Ft.1097.
 • Énlaka, Siklód, Kecset/ Inlăceni, Şiclod, Pâltiniş, Románia (Udvarhely vm.) 1981. (verbunk, csárdás, szöktetős, simma, marosszéki, leányos tánc, körtánc, páros tánc, szökős) Ft.1118.
 • Farkaslaka, Makfalva, Korond/ Lupeni, Ghindari, Corund, Románia (Udvarhely, Maros-Torda vm.) 1960. (lassú, szökő, marosszéki forgató, verbunk, lassú csárdás) Ft.459.
 • Farkaslaka, Korond/ Lupeni, Corund, Románia (Udvarhely vm.) 1960. (székely verbunk, marosszéki, lassú csárdás, friss csárdás) Ft.462.
 • Gagy/Goagiu, Románia (Udvarhely vm.) 1978. (székely verbunk) Ft.1004.
 • Gagy, Szék, Gyimesközéplok/ Goagiu, Sic, Lunca de Jos, Románia (Udvarhely, Szolnok-Doboka, Csík vm.) 1980. (zenekar játéka, páros tánc, sűrű tempo, ritka tempo, verbunk, magyar, életképek, féloláhos, kettős jártatója, kettős sirűlője, lassú magyaros, sebes magyaros) Ft.1065.
 • Gagy, Szék/ Goagiu, Sic, Románia (Udvarhely, Szolnok-Doboka vm.) 1980, 1970. (székely verbunk, csárdás, magyar, lakodalmi jelenetek, zenészek, sűrű tempo, ritka tempó) Ft.1086.
 • Hodgya, Siklód, Magyarpalatka, Magyarózd, Szentmihály/ Hoghia, Şiclod, Pălatca, Ozd, Sânmihaiu de Pădure, Románia (Udvarhely, Kolozs, Alsó-Fehér vm.) 1981. (pontozó, szegényes, lassú csárdás, gyors csárdás, verbunk, verbunkos, ritka legényes) Ft.1114.
 • Homoródalmás/ Mereşti, Románia (Udvarhely vm.) 1981. (magyar verbung, lassú csárdás, sebes csárdás, valcer, ceppel, rezgő polka, marosszéki, söprűtánc, gólya, dobbantós, sebes kalup) Ft.1104.
 • Kecsetkisfalud/Satu Mic, Románia (Udvarhely vm.) 1968. (lakodalmi jelenetek, csárdás, jártatós, Egy a kettő három négy, kecseti páros, léptetős, forgatós, friss csárdás, ugratós, söprűs, marosszéki, székely verbunk, kecseti csűrdöngölő, verbunk, dobós) Ft.642.
 • Kecsetkisfalud, Szentmihály, Kőrispatak, Székelyszenterzsébet, Siklód, Énlaka, Bözöd/ Satu Mic, Sânmihaiu de Pădure, Crişeni, Eliseni, Şiclod, Inlăceni, Bezid, Románia (Udvarhely vm.) 1981. (cigány szöktetős, székely verbunk, verbunk, csárdás, lakodalmi jelenetek, marosszéki sima egyedül, csűrdöngölő, lassú csárdás, gyors csárdás) Ft.1097.
 • Kecset, Énlaka, Siklód/ Pâltiniş, Inlăceni, Şiclod, Románia (Udvarhely vm.) 1981. (verbunk, csárdás, szöktetős, simma, marosszéki, leányos tánc, körtánc, páros tánc, szökős) Ft.1118.
 • Kénos/ Chinişu, Románia (Udvarhely vm.) 1978. (regölés) Ft.1022.
 • Kőrispatak, Énlaka, Bözöd/ Crişeni, Inlăceni, Bezid, Románia (Udvarhely vm.) 1980. (verbunkos, marosszéki, cigány szöktetős) Ft.1091.
 • Kőrispatak, Székelyszenterzsébet, Siklód, Énlaka, Bözöd, Kecsetkisfalud, Szentmihály/ Crişeni, Eliseni, Şiclod, Inlăceni, Bezid, Satu Mic, Sânmihaiu de Pădure, Románia (Udvarhely vm.) 1981. (cigány szöktetős, székely verbunk, verbunk, csárdás, lakodalmi jelenetek, marosszéki sima egyedül, csűrdöngölő, lassú csárdás, gyors csárdás) Ft.1097.
 • Kőrispatak/ Crişeni, Románia (Udvarhely vm.) 1988. (verbung, lassú csárdás, Antaloké, Búsulj rózsám, marosszéki, gyors csárdás) Ft.1341.
 • Lövéte/Lueta, Románia (Udvarhely vm.) 1981. (furulyajáték, páros tánc bottal, lakodalmi jelenetek, női körtánc, páros tánc, verbunk, söprűtánc, Kála-tánc, lassú csárdás, csárdás, rezgős polka, kalup, ceppeli) Ft.1095.
 • Siklód, Énlaka, Bözöd, Kecsetkisfalud, Szentmihály, Kőrispatak, Székelyszenterzsébet/ Şiclod, Inlăceni, Bezid, Satu Mic, Sânmihaiu de Pădure, Crişeni, Eliseni, Románia (Udvarhely vm.) 1981. (cigány szöktetős, székely verbunk, verbunk, csárdás, lakodalmi jelenetek, marosszéki sima egyedül, csűrdöngölő, lassú csárdás, gyors csárdás) Ft.1097.
 • Siklód, Magyarpalatka, Magyarózd, Szentmihály, Hodgya/ Şiclod, Pălatca, Ozd, Sânmihaiu de Pădure, Hoghia, Románia (Udvarhely, Kolozs, Alsó-Fehér vm.) 1981. (pontozó, szegényes, lassú csárdás, gyors csárdás, verbunk, verbunkos, ritka legényes) Ft.1114.
 • Siklód, Kecset, Énlaka/ Şiclod, Pâltiniş, Inlăceni, Románia (Udvarhely vm.) 1981. (verbunk, csárdás, szöktetős, simma, marosszéki, leányos tánc, körtánc, páros tánc, szökős) Ft.1118.
 • Siklód, Gyergyólibántelep, Visa, Magyarszentbenedek, Lele, Bögöz/ Şiclod, Liban, Vişea, Sânbenedic, Lelei, Mugeni, Románia (Udvarhely, Csík, Kolozs, Alsó-Fehér, Szilágy vm.) 1982. (pontozó, öreges pontozó, csárdás, friss csárdás, verbunkos, csűrdöngölő, lassú, sebes, csárdás lassú négyesben, sűrű ugrós) Ft.1141.
 • Siklód, Visa, Inaktelke, Méra, Lele, Bögöz/ Şiclod, Vişea, Inucu, Mera, Lelei, Mugeni, Románia (Udvarhely, Kolozs, Szilágy vm.) 1982. (legényes, ritka pontozó, csárdás, verbunkos, székely verbunk, csűrdöngölő, forgatós, férfi szóló, férfitánc) Ft.1143.
 • Szentegyházasfalu/Vlăhiţa, Románia (Udvarhely vm.) 1941. (székely verbunk) Ft.12.
 • Szentegyházasfalu/Vlăhiţa, Románia (Udvarhely vm.) 1983. (székely verbunk; cigány szöktetős; lassú csárdás) Ft.1176.
 • Szentmihály, Kőrispatak, Székelyszenterzsébet, Siklód, Énlaka, Bözöd, Kecsetkisfalud/ Sânmihaiu de Pădure, Crişeni, Eliseni, Şiclod, Inlăceni, Bezid, Satu Mic, Románia (Udvarhely vm.) 1981. (cigány szöktetős, székely verbunk, verbunk, csárdás, lakodalmi jelenetek, marosszéki sima egyedül, csűrdöngölő, lassú csárdás, gyors csárdás) Ft.1097.
 • Szentmihály, Hodgya, Siklód, Magyarpalatka, Magyarózd/ Sânmihaiu de Pădure, Hoghia, Şiclod, Pălatca, Ozd, Románia (Udvarhely, Kolozs, Alsó-Fehér vm.) 1981. (pontozó, szegényes, lassú csárdás, gyors csárdás, verbunk, verbunkos, ritka legényes) Ft.1114.
 • Székelyderzs, Bogdánd, Lujzikalagor, Magyarpalatka, Visa, Csikjenőfalva, Csíkszentdomokos, Tatrang, Tancs/ Dârjiu, Bogdand, Luizi-Călugăra, Pălatca, Vişea, Csikjenőfalva, Sândominic, Tărlungeni, Tonciu, Románia (Udvarhely, Szilágy, Csík, Brassó, Kolozs vm., Moldva) 1981. (orosz zsuka, féloláhos, lassú csárdás, sebes csárdás, cepper, borica, verbunk, kezes, páros tánc, körtánc, forduló, csárdás, korcsos, cigány csárdás, figurázó, cigánytánc, szökős, sűrű csárdás, ritka legényes, sűrű magyar, négyes, târnăva, sebes forduló) Ft.1113.
 • Székelyszáldobos, Vargyas, Lele, Szilágypanit/ Doboşeni, Vârghiş, Lelei, Panic, Románia (Udvarhely, Szilágy vm.) 1980. (csárdás, zsibai, verbunk) Ft.1056.
 • Székelyszenterzsébet, Siklód, Énlaka, Bözöd, Kecsetkisfalud, Szentmihály, Kőrispatak/ Eliseni, Şiclod, Inlăceni, Bezid, Satu Mic, Sânmihaiu de Pădure, Crişeni, Románia (Udvarhely vm.) 1981. (cigány szöktetős, székely verbunk, verbunk, csárdás, lakodalmi jelenetek, marosszéki sima egyedül, csűrdöngölő, lassú csárdás, gyors csárdás) Ft.1097.
 • Székelyszenterzsébet/ Eliseni, Románia (Udvarhely vm.) 1987. (Vonószenekar hangszerjátékáról készült felvétel) Ft.1309.
 • Székelyszenterzsébet/ Eliseni, Románia (Udvarhely vm.) 1987. (Vonószenekar hangszerjátékáról készült felvétel) Ft.1314.
 • Székelyudvarhely, Bögöz, Énlaka/ Odorheiu Secuiesc, Mugeni, Inlăceni, Románia (Udvarhely vm.) 1979. (székely verbunk, forgatós) Ft.1021.
 • Székelyvarság, Avas-vidék, Fogaras, Kolozsvár/ Vărşag, Tara Oasului, Făgăraş, Cluj-Napoca, Románia (Udvarhely, Szatmár, Fogaras, Kolozs vm.) 1953. (zenészek játéka, legényes, székelyvarsági legényszóló, székelyvarsági verbunk, székelyvarsági páros, férfitánc, almási verbunk, páros tánc, lánctánc, leánytánc, aratótánc, lassú csárdás, verbunk) Ft.304.
 • Székelyvarság/ Vărşag, Románia (Udvarhely vm.) 1949. (marosszéki, forgatós, székely verbunk, csűrdöngölő, csárdás, páros tánc, gólya, friss csárdás, szökős, verbunk) Ft.757.
 • Vargyas, Lele, Szilágypanit, Székelyszáldobos/ Vârghiş, Lelei, Panic, Doboşeni, Románia (Udvarhely, Szilágy vm.) 1980. (csárdás, zsibai, verbunk) Ft.1056.