Filep Antal: Karancsalja
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Néprajzi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Karancsalja: a Karancs-hegységet körülvevő településcsoport Salgótarján nyugati szomszédságában, Nógrád megye területén. Lakossága túlnyomórészt római katolikus magyar. Archaikus paraszti kultúrájú falvai a 20. sz.-ban a bányászat és a nagyipar szomszédos üzemhelyeihez kapcsolódtak. Színes népviseletéről nevezetes községei Karancskeszi, Karancsság. Népét általában palócnak tartják.

Irodalom

  • Pápai Károly: A Karancs és a karancsalji palócok. Földrajzi Közlemények XIX. 1891. 217-248. oldal