Kósa László: Szamos mente

(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Néprajzi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Szamos mente: a Kis- és Nagy-Szamos melléke az erdélyi Mezőség északi és nyugati szélén. Két külön részből álló táj. A Nagy-Szamos mente a Retteg és Bethlen környéki, a Kis-Szamos mente a Dés, Szamosújvár és Kolozsvár környéki magyarlakta községeket foglalja magába. A ~ Erdélynek a magyarság által legkorábban betelepült vidékei közé tartozik (10-11. sz.). A középkorban a bükkerdők övéig viszonylag sűrű magyar lakosságú táj volt, csupán néhány szász (12. sz. vége) és szórványos román település bontotta meg etnikai egységét (15-17. sz.). A 16-17. sz. pusztító háborúi ritkították meg erősen a magyar lakosságot, különösen a tizenöt éves háborúban (1591-1606) szenvedett sokat a vidék, annyira, hogy etnikai képe is megváltozott. Magyar lakossága ma románokkal vegyesen lakik. A ~ korábban közigazgatásilag Belső-Szolnok és Doboka megyékhez, majd Szolnok-Doboka megyéhez tartozott. Néprajzilag alig kutatott. Népi műveltségben hozzá hasonló a nyugatra fekvő Borsa völgye és a szomszédos Mezőség is.

Filmek MTA BTK ZTI - Filmtár

 • Alsótők/Tiocu de Jos, Románia (Szolnok-Doboka vm.) 1971. (sebes csárdá, lassú csárdás, mezőségi román forgatós, legényes) Ft.764.
 • Bodonkút/Vechea, Románia (Kolozs vm.) 1971. (legényes, verbunk, verbunkos, csűrdöngölő, ritka legényes, româneşte de sărit, ritka tánc, székely verbunk, feciorească, lassú csárdás, friss csárdás) Ft.749.
 • Bodonkút/Vechea, Románia (Kolozs vm.) 1984. (verbunk, lassú csárdás, sebes csárdás, legényes, székely verbunk, körcsárdás) Ft.1188.
 • Bodonkút/Vechea, Románia (Kolozs vm.) 1988. (magyar tánc, legényes; zenészek játéka, lassú csárdás, sebes csárdás, verbunk, székely verbunk, hajnali) Ft.1322.
 • Bonchida/ Bonţida, Románia (Kolozs vm.) 1962. (ritka magyar, sűrű magyar) Ft.507.
 • Bonchida, Válaszút/ Bonţida, Răscruci, Románia (Kolozs vm.) 1969. (sűrű magyar, lassú legényes, bărbunc des, ritka magyar tánc, lassú magyar, ţigăneasca, învârtită, ţigăneşte iute, ritka csárdás, sűrű csárdás, román verbunk) Ft.682.
 • Bonchida, Türe/Bonţida, Turea, Románia (Kolozs vm.) 1977. (legényes, verbunk, lassú magyar, sűrű magyar) Ft.978.
 • Bonchida/ Bonţida, Románia (Kolozs vm.) 1983. (ritka magyar, sűrű magyar, lassú csárdás, sűrű csárdás) Ft.1147.
 • Bonchida, Inaktelke, Válaszút, Kisbács, Méra/Bonţida, Inucu, Răscruci, Baciu, Mera, Románia (Kolozs vm.) 1984. (faluképek, purtată, legényes, csárdás, szapora, lassú magyar, sűrű magyar) Ft.1167.
 • Kendilóna/Luna de Jos, Románia (Szolnok-Doboka vm.) 1985. (Vonószenekar hangszerjátékáról készült felvétel) Ft.1286.
 • Kide/Chidea, Románia (Kolozs vm.) 1971. (lassú csárdás, sűrű csárdás, ritka magyar tánc, sűrű magyar tánc, verbunk) Ft.748.
 • Kide, Gyimesbükk, Gyimesközéplok/Chidea, Ghimeş-Făget, Lunca de Jos, Románia (Kolozs vm.) 1987-1988. (hejgetés, urálás, férfitánc, páros tánc) Ft.1321.
 • Kide, Ördöngösfüzes, Szépkenyerűszentmárton/Chidea, Fizeşu Gherlii, Sânmărtin, Románia (Szolnok-Doboka, Kolozs vm.) 1987. (lassú magyar, hajnali, lassú csárdás, gyors csárdás, sebes csárdás, ritka magyar, sűrű magyar, sűrű verbunk, verbunk, verbunkos, magyar ritka csárdás, magyar tánc) Ft.1302.
 • Válaszút/Răscruci, Románia (Kolozs vm.) 1961. (lassú magyar, sűrű magyar, lassú csárdás, sűrű csárdás, învârtită, romános csárdás) Ft.495.
 • Válaszút/Răscruci, Románia (Kolozs vm.) 1962. (ritka magyar, sűrű magyar, ţigăneşte, învârtită, ceardaş, lassú magyar, lassú csárdás, sebes csárdás, ceardaş românesc, ceardaş iute) Ft.506.
 • Válaszút, Bonchida/Răscruci, Bonţida, Románia (Kolozs vm.) 1969. (sűrű magyar, lassú legényes, bărbunc des, ritka magyar tánc, lassú magyar, ţigăneasca, învârtită, ţigăneşte iute, ritka csárdás, sűrű csárdás, román verbunk) Ft.682.
 • Válaszút/Răscruci, Románia (Kolozs vm.) 1972. (lassú magyar, sűrű magyar, verbunk, lassú csárdás, friss csárdás) Ft.772.
 • Válaszút/Răscruci, Románia (Kolozs vm.) 1974. (lassú magyar, ritka magyar, sűrű magyar, verbunk, csárdás, szapora csárdás) Ft.864.
 • Válaszút, Kisbács, Méra, Bonchida, Inaktelke/Răscruci, Baciu, Mera, Bonţida, Inucu, Románia (Kolozs vm.) 1984. (faluképek, purtată, legényes, csárdás, szapora, lassú magyar, sűrű magyar) Ft.1167.

YouTube filmek

 • Bonchida Ft.682.7a – Lassú magyar 
 • Bonchida Ft.682.8 – Sűrű magyar 
 • Válaszút Ft.495.2 - Lassú magyar 
 • Válaszút Ft.495.4 – Sűrű magyar 
 • Válaszút Ft.495.6 – Sűrű magyar 
 • Válaszút Ft.495.7 – Sűrű magyar