1

Filep Antal: Matyók
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Néprajzi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest 1983.)
Matyók: Borsod megye nyugati felében, síkvidéki területen fekvő három szomszédos település, Mezőköved, Tard, Szentistván lakói. Területükre használatos a Matyóföld megnevezés is. Jellegzetesen a 18-19. sz. során kialakult néprajzi csoport. Korábban nem vált ki környezetéből. Mezőkövesdnek tisztes középkori hagyományai vannak. A 15. sz.-ban civitas volt, lakossága a hódoltság folyamán kontinuus maradt. Tard folyamatossága kétséges. Szentistván 4-5 emberöltőn át lakatlan volt. A szomszédos településekben a 16. sz.-tól jelentős református tömegek éltek, viszont a ~ mindannyian római katolikusok. Talán az ellenreformáció végére tehető kulturális elkülönülésük kezdete. A matyó szó személynévi eredetű, a Mátyás név származéka, Borsodon belül a római katolikusok tréfás neveként is él. A ~ településeiben az Alföld északi peremvidékének hagyományos társadalmi gazdasági rendje élt. Közvetlen településterületük gazdasági hasznosítása mellett pusztabérletekkel foglalkoztak. Ezek elvesztése után speciális munkamigrációs rendszer alakult ki, - amelyeknek keretében a távoli (sokszor dunántúli) nagybirtokokra szegődött summások mezőgazdasági idénymunkával keresték kenyerüket. Részben a gazdasági, társadalmi lehetőségeik leszűkülése, részben a szigorú helyi endogámia hagyományőrzővé tette közösségüket, amit a kutatás társadalmi struktúrájukat, anyagi és szellemi kultúrájukat vizsgálva jól rögzített. Országosan közismertté vált viseletük, nemzetközi hírű hímzéskultúrájuk egészen új fejleményként a 19. sz. második felében alakult ki. A ~ kirajzásaikkal részt vettek távolabbi alföldi területek benépesítésében is.