A kiválasztott menüponthoz tartozó cikk a menüsor alatt látható.

Filep Antal: Sármellék
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Néprajzi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Fejér megyei Sárrét: a Bakonyalja keleti részén Veszprém és Fejér megyében Várpalota-Székesfehérvár körzetében a Sár folyása mentén elterülő, egykor mocsaras táj neve. Évszázadokkal előbb dél felé kiterjedtebb volt, a Velencei-tó és déli előtere is összefüggött vele. A honfoglalás óta magyarlakta terület. Mocsarainak természetes védelmét kihasználva vált országos szerepkörű politikai és kulturális központtá, az újkorban pedig jelentős agrárnépességet magába foglaló várossá Székesfehérvár. A török hódoltság alatt súlyosan károsodott, természeti-táji arculata elvadultabbá vált, azonban jelentékeny számban maradtak kontinuus községei (Moha, Csór, Nádasladány). Lakossága a 16. sz.-ban reformátussá, kisebb részben evangélikussá vált. Népi műveltsége kelet-dunántúli jellegű. Régebben használatos volt Sármellék megnevezése is.

Megosztás