A kiválasztott menüponthoz tartozó cikk a menüsor alatt látható.

Kósa László: A „palóc kérdés” és a belső táji tagolódás [az adott témával foglalkozó részlet]
(in: Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji tagolódása Magyarországon (1880-1920). Jelenlévő Múlt. Planétás Kiadó, Budapest, 1998.)
[...] Az Ipoly és a Garam völgyének kulturális kapcsolatain a Kisalföld felé való nyitottság nyomot hagyott. Ahogyan a Kisalföld bemutatásánál megjegyeztük, a Garam mente népi kultúrája mindkét nagytájhoz kötődik. A Zseliz és Csata községektől délre húzódó falusor Esztergom és a Garam torkolatánál fekvő forgalmas vásárairól nevezetes Párkány mezőváros vonzásába tartozott. Itt találjuk az említett Kéméndet és Bényt, melyek lakói néhány szomszédos helység népével együtt jellegzetes parasztos viseletűek. A hegyvidék és síkság határvonalán fekvő vásárváros és uradalmi központ, Léva 20-25 km-es körzetében délre és keletre fekvő magyarlakta községek lakosságának egy jellegadó része református és kisnemesi eredetű. Ezek a községek a közeli, a XIX. század közepétől emelkedni kezdő kismezővárost, Ipolyságot is központjuknak tekintik, Ipolyság azonban sosem rendelkezett nagyobb helyzeti energiával, környezetének kulturális arculatát nem formálta.

Irodalom

  • Balassa M. Iván: Az Alsó-Garam menti magyar falvak települése, építkezése, lakberendezése. Ház és Ember 6. Szentendre, 1990.
  • Bónis György: Egyke és jogszokás a Garam völgyén. Társadalomtudomány XXI. 1941. 288-309. oldal
  • Duba Gyula: Vajúdó parasztvilág. Jelentés a Garam mentéről. Pozsony, 1974.
  • Gunda Béla: Szlovák népi kapcsolatok a Garam és Ipoly menti magyarsággal. In: Temessy Győző (szerk.): Földrajzi zsebkönyv. Budapest, 1940. 170-174. oldal
  • Liszka József (szerk.): „Kurtaszoknyás hatfalu”. Dolgozatok Kéménd község néprajzából. Új Mindenes Gyűjtemény 7. Bratislava, 1988.
  • Novák József Lajos: Adatok Bény község néprajzához. Néprajzi Értesítő XIV. 1913. 32-67. oldal
  • Takács András: Eredeti magyar népi táncok VI. Martos-Kéménd. Bratislava, 1970.

 

Megosztás