A kiválasztott menüponthoz tartozó cikk a menüsor alatt látható.

Tóvidék
Az Erdélyi Mezőség mint néprajzi nagytáj néprajzi csoportokra való tagolása máig várat magára. Az eddigi vitatott – főként népzene- és néptánc-gyűjtők által elvégzett – kísérletek alapján kialakult kép egységesítése és kanonizálása további vizsgálatokat igényel.
A Tóvidék néven emlegetett tájegység nagyjából azonos azzal, amelyet más szerzők a ma már nemigen használatos Belső-Mezőség néven emlegetnek. Ezt tartják legtöbben a „tulajdonképpeni”, „igazi” Mezőségnek, a tágabb értelemben vett, nagyjából kör alakban felvázolt Mezőség központi magjának.
Központi falvai: Budatelke, Buza, Feketelak, Gyeke, Katona, Magyarpalatka, Melegföldvár, Mezőkeszü, Mezőköbölkút, Mezőszentmihály, Pusztakamarás, Vajdakamarás.

Megosztás