A kiválasztott menüponthoz tartozó cikk a menüsor alatt látható.

Felső-Maros mente
Az Erdélyi Mezőség mint néprajzi nagytáj néprajzi csoportokra való tagolása máig várat magára. Az eddigi vitatott – főként népzene- és néptánc-gyűjtők által elvégzett – kísérletek alapján kialakult kép egységesítése és kanonizálása további vizsgálatokat igényel.
A Felső-Maros mente táji elnevezés eredetileg a Szászrégen és Déda között fekvő hat magyar községet jelölte, ma már a Marosvásárhely és Déda között, a Maros két partján, a Mezőség peremén elhelyezkedő magyar lakosságú falvak vidékét hívják így.
A terület magyar lakossága nem székely, hanem az egykori Torda megyéhez tartozó „vármegyei”.
Jellemzője az öt „tételből” álló táncrend: verbunk, sebes forduló, lassú, korcsos, cigánycsárdás.
Nevezetes falvai: Disznajó, Magyaró, Magyarpéterlaka, Marossárpatak, Vajdaszentivány.

Megosztás