A kiválasztott menüponthoz tartozó cikk a menüsor alatt látható.

Székely-Mezőség
Az Erdélyi Mezőség mint néprajzi nagytáj néprajzi csoportokra való tagolása máig várat magára. Az eddigi vitatott – főként népzene- és néptánc-gyűjtők által elvégzett – kísérletek alapján kialakult kép egységesítése és kanonizálása további vizsgálatokat igényel.
A Székely-Mezőségnek, Marosszéki Mezőségnek, Marosi-Mezőségnek nevezett tájegység az egykori Marosszék felől háromszög alakban nyúlik be a Mezőség keleti részébe. Az egykor nem a kiváltságos székelységhez, hanem a királyi vármegyékhez tartozó falvak magyar lakossága egy, a székelyekétől eltérő mezőségi nyelvjárást beszél.
A Székely-Mezőség nyugati irányban Mezőbánd, Mezősámsond vidékéig terjed.

Megosztás