Tóvidék

Az Erdélyi Mezőség mint néprajzi nagytáj néprajzi csoportokra való tagolása máig várat magára. Az eddigi vitatott – főként népzene- és néptánc-gyűjtők által elvégzett – kísérletek alapján kialakult kép egységesítése és kanonizálása további vizsgálatokat igényel.
A Tóvidék néven emlegetett tájegység nagyjából azonos azzal, amelyet más szerzők a ma már nemigen használatos Belső-Mezőség néven emlegetnek. Ezt tartják legtöbben a „tulajdonképpeni”, „igazi” Mezőségnek, a tágabb értelemben vett, nagyjából kör alakban felvázolt Mezőség központi magjának.
Központi falvai: Budatelke, Buza, Feketelak, Gyeke, Katona, Magyarpalatka, Melegföldvár, Mezőkeszü, Mezőköbölkút, Mezőszentmihály, Pusztakamarás, Vajdakamarás.

Filmek MTA ZTI BTK Filmtár
 • Buza/Buza, Románia (Szolnok-Doboka vm.) 1963. (cigánytánc, sűrű csárdás, bătuta, ritka magyar) Ft.547.
 • Buza/Buza, Románia (Szolnok-Doboka vm.) 1979. (szökős, friss, ritka magyar, sűrű magyar, ének, lassú csárdás) Ft.1014.
 • Buza/Buza, Románia (Szolnok-Doboka vm.) 1979. (csárdás, friss csárdás, lassú csárdás, ritka legényes, korcsos) Ft.1016.
 • Buza, Ördöngösfüzes, Vajdakamarás, Magyarszovát, Magyarpalatka/ Buza, Fizeşu Gherlii, Vaida-Cămăraş, Suatu, Pălatca, Románia (Szolnok-Doboka, Kolozs  vm.) 1979. (magyarul, öreges, vénes, lassú magyar, sűrű magyar, verbunk, ritka magyar, cigánytánc, ritka legényes, sebes csárdás, bărbunc, lassú csárdás, ritka legényes korcsos zenére, lassú cigánytánc, sűrű cigánytánc) Ft.1031.
 • Buza; Ördöngösfüzes/ Buza, Fizeşu Gherlii, Románia (Szolnok-Doboka vm.) 1980. (ritka legényes, sűrű legényes) Ft.1079.
 • Buza/Buza, Románia (Szolnok-Doboka vm.) 1985. (cigánytánc, ritka magyar, maskarások, lassú legényes, ritka legényes, szökős, lassú csárdás, sűrű csárdás, zenészek, keringő) Ft.1199.
 • Feketelak/Lacu, Románia (Szolnok-Doboka vm.) 1962. (magyarul, Kisseké, lassú magyar, legényes, sűrű, verbunk, ritka legényes, cigánytánc, csárdás, bătuta) Ft.508.
 • Feketelak/Lacu, Románia (Szolnok-Doboka vm.) 1963. (cigánytánc, lassú csárdás, sebes, gyors csárdás, ritka magyar, sűrű magyar) Ft.546.
 • Feketelak, Melegföldvár/Lacu, Feldioara, Románia (Szolnok-Doboka vm.) 1969. (lassú csárdás, sűrű csárdás) Ft.672.
 • Melegföldvár, Feketelak/ Feldioara, Lacu, Románia (Szolnok-Doboka vm.) 1969. (lassú csárdás, sűrű csárdás) Ft.672.
 • Feketelak/Lacu, Románia (Szolnok-Doboka vm.) 1970. (cigánytánc, összerázás) Ft.717.
 • Feketelak/Lacu, Románia (Szolnok-Doboka vm.) 1972. (lassú csárdás, friss csárdás) Ft.776.
 • Feketelak/Lacu, Románia (Szolnok-Doboka vm.) 1974. (ritka legényes, verbunk, legényes, csárdás, lassú csárdás, sűrű legényes) Ft.844.
 • Feketelak, Inaktelke, Magyarózd, Magyarkirályfalva/ Lacu, Inucu, Ozd, Crăieşti, Románia (Szolnok-Doboka, Kolozs, Alsó-Fehér, Kis-Küküllő vm.) 1980. (csárdás, férfitánc, ritka legényes, sűrű legényes, verbunk, pontozó, szegényes) Ft.1090.
 • Feketelak/Lacu, Románia (Szolnok-Doboka vm.) 1993. (csárdás, cigánytánc, bătuta, lassú, ritka, lassú cigánytánc, tirnova, sűrű, kettős verbunk, joc românesc, de-a lungu, magyar csárdás, magyar tánc, verbunk) Ft.1445.
 • Feketelak, Válaszút, Szépkenyerűszentmárton/ Lacu, Răscruci, Sânmărtin, Románia (Szolnok-Doboka, Kolozs vm.) 1995. (ritka legényes, sűrű magyar, verbunk, bărbunc, bărbunc rar, sűrű cigánytánc, lassú csárdás, friss csárdás, târnăveană, învârtită) Ft.1450.
 • Vasasszentgotthárd, Császári/ Sucutard, Cesariu, Románia (Szolnok-Doboka vm.) 1972. (lassú cigánytánc, sebes csárdás, de-a lungu) Ft.804.
YouTube filmek
 • Feketelak Ft.672.6 – Ritka és sűrű csárdás 


Dél-Mezőség

Az Erdélyi Mezőség mint néprajzi nagytáj néprajzi csoportokra való tagolása máig várat magára. Az eddigi vitatott – főként népzene- és néptánc-gyűjtők által elvégzett – kísérletek alapján kialakult kép egységesítése és kanonizálása további vizsgálatokat igényel.
A Dél-Mezőségnek nevezett vidék Torda és Marosvásárhely között terül el.
Falvai: Detrehemtelep, Gerendkeresztúr, Maroslekence, Marosludas, Mezőceked, Mezőzáh, Nagycserged, Nyárádtő, Vidrátszeg.
A magyar néprajzi gyűjtés közlései erről a tájegységről igen gyérek.

Filmek MTA BTK ZTI Filmtár
 • Gerendkeresztúr, Aranyosrákos, Méra, Inaktelke, Mákófalva, Magyarbece, Csombord/ Grindeni, Vălenii de Arieş, Mera, Inucu, Macău, Beţa, Ciumburd, Románia (Torda-Aranyos, Kolozs, Alsó-Fehér vm.) 1984. (legényes, csárdás, szapora, pontozó, csűrdöngölő, friss csárdás, verbunk, lassú csárdás, korcsos, székely verbunk, román ritka legényes, szökős, bătuta românească, sűrű legényes, abrudbányai, csűrdöngölő párosan) Ft.1177.
 • Gerendkeresztúr/Grindeni, Románia (Torda-Aranyos vm.) 1986. (csűrdöngölő, verbunk, sűrű legényes, székely verbunk, ponturi, învârtită, haţegana, csűrdöngölő, serény, lassú csárdás, szökős, friss csárdás, de-a purtată) Ft.1236.
 • Gerendkeresztúr, Nagysajó/ Grindeni, Şieu, Románia (Torda-Aranyos, Beszterce-Naszód vm.) 1994. (ponturi, de-a învârtita, ţigăneşte, lassú csárdás, haţegana, bărbunc, verbunk, magyar verbunk, sűrű legényes, verbunk, székely verbunk, de-a purtată, serény, csűrdöngölő, lassú csárdás, lassú csárdás, korcsos, szökő) Ft.1448.
 • Marosbogát/Bogata, Románia (Torda-Aranyos vm.) 1951. (verbunk, csárdás) Ft.102.
 • Marosbogát/Bogata, Románia (Torda-Aranyos vm.) 1958. (verbunk, legényes, korcsos, lassú csárdás, friss csárdás) Ft.399.
 • Marosbogát, Makfalva, Lőrincréve/ Bogata, Ghindari, Leorinţ, Románia (Torda-Aranyos vm.) 1968. (pontozás, székely verbunk, marosszéki, verbunk, lassú csárdás, szökős) Ft.625.

YouTube filmek
 • Gerendkeresztúr Ft.1236.5 – Serény és csűrdöngölő 


Beszterce-vidék

Az Erdélyi Mezőség mint néprajzi nagytáj néprajzi csoportokra való tagolása máig várat magára. Az eddigi vitatott – főként népzene- és néptánc-gyűjtők által elvégzett – kísérletek alapján kialakult kép egységesítése és kanonizálása további vizsgálatokat igényel.
Beszterce-vidéknek a Beszterce város környéki, a Sajó menét lévő szász falvakat és a velük szomszédos nyolc magyarlakta falut nevezik (pl. Sajómagyarós, Zselyk).
Ezen a vidéken szembetűnőek a magyar-szász kölcsönhatások a településszerkezetben, gazdálkodásban, építkezésben, viseletben, szokásokban egyaránt. Ennek köszönhető, hogy evangélikus magyarok élnek a tájon.

Filmek MTA BTK ZTI Filmtár
 • Nagysajó/ Şieu, Románia (Beszterce-Naszód vm.) 1991. (zenészek játéka, feciorească rară, românesc, csárdás, román korcsos de chiuit, cigány csárdás) Ft.1395.
 • Nagysajó, Gerendkeresztúr/ Şieu, Grindeni, Románia (Beszterce-Naszód vm.) 1994. (ponturi, de-a învârtita, ţigăneşte, lassú csárdás, haţegana, bărbunc, verbunk, magyar verbunk, sűrű legényes, verbunk, székely verbunk, de-a purtată, serény, csűrdöngölő, lassú csárdás, lassú csárdás, korcsos, szökő) Ft.1448.
 • Zselyk/Jeica, Románia (Beszterce-Naszód vm.) 1984. (verbunk, lassú csárdás, sebes csárdás, korcsos) Ft.1174.
 • Zselyk, Vajdaszentivány, Gernyeszeg / Jeica, Voivodeni, Gorneşti, Románia (Beszterce-Naszód vm.) 1984. (verbunk, verbunk frisse, korcsos, lassú csárdás, szökős, sebes, cigány csárdás, lassú) Ft.1190.
YouTube filmek
 • Nagysajói zenészek – Part 1. 
 • Nagysajói zenészek – Part 2. 
 • Nagysajói zenészek – Part 3. 
 • Nagysajói zenészek – Part 4. 
 • Nagysajói zenészek – Part 5. Székely-Mezőség

Az Erdélyi Mezőség mint néprajzi nagytáj néprajzi csoportokra való tagolása máig várat magára. Az eddigi vitatott – főként népzene- és néptánc-gyűjtők által elvégzett – kísérletek alapján kialakult kép egységesítése és kanonizálása további vizsgálatokat igényel.
A Székely-Mezőségnek, Marosszéki Mezőségnek, Marosi-Mezőségnek nevezett tájegység az egykori Marosszék felől háromszög alakban nyúlik be a Mezőség keleti részébe. Az egykor nem a kiváltságos székelységhez, hanem a királyi vármegyékhez tartozó falvak magyar lakossága egy, a székelyekétől eltérő mezőségi nyelvjárást beszél.
A Székely-Mezőség nyugati irányban Mezőbánd, Mezősámsond vidékéig terjed.

Hanglemezek:
 • Új Pátria - Népzene a marosszéki Mezőségről - Mezőkölpény Fonó Budai Zeneház 2010
Filmek - MTA BTK ZTI, Filmtár
 • Mezőbánd, Vajdaszentivány/ Band, Voivodeni, Románia (Maros-Torda vm.) 1983. (jártatós, korcsos, csingerálás, verbunk, sebes forduló, lassú, batuka, lassú csárdás) Ft.1158.
 • Mezőbánd/ Band, Románia (Maros-Torda vm.) 1987. (Vonószenekar hangszerjátékáról készült felvétel) Ft.1315.
 • Mezőbánd/ Band, Románia (Maros-Torda vm.) 1987. (jártatós, korcsos, friss csárdás) Ft.1320.
 • Mezőcsávás, Csávás/ Ceuaşu de Câmpie, Ceuaş, Románia (Maros-Torda, Kis-Küküllő vm.) 1990. (cimbalmos hangszerjátékáról készült felvétel, cigányzenekar hangszerjátékáról készült felvétel) Ft.1382.
 • Mezőfele, Mezősályi, Ádámos, Korond/ Câmpeniţa, Şăulia, Adămus, Corund, Románia (Maros-Torda, Kis-Küküllő, Udvarhely vm.) 1979. (lassú csárdás, korcsos, serény, gyors csárdás, szökő, sűrű legényes, páros tánc, verbunk, ritka legényes, román ponturi) Ft.1033.
 • Mezőkölpény/Culpiu, Románia (Maros-Torda vm.) 1984. (lassú, korcsos, cigánycsárdás) Ft.1160.
 • Mezőkölpény/Culpiu, Románia (Maros-Torda vm.) 1987. (Vonószenekar hangszerjátékáról készült felvétel) Ft.1271.
 • Mezőkölpény/Culpiu, Románia (Maros-Torda vm.) 1987. (jártatós, lassú, sebes, korcsos, cigány csárdás, körcsárdás) Ft.1304.
 • Mezőkölpény/Culpiu, Románia (Maros-Torda vm.) 1987. (Vonószenekar hangszerjátékáról készült felvétel) Ft.1313.
 • Mezőpanit/ Pănet, Románia (Maros-Torda vm.) 1962. (porkázás, lassú csárdás, csárdás, körbemenős, sebes csárdás) Ft.518.
 • Mezőpanit, Csíkmadaras, Visa, Csíkszentdomokos, Marossárpatak, Nyárádselye, Szásznagyvesszős, Vámosgálfalva, Küküllődombó/ Pănet, Mădăraş, Vişea, Sândominic, Glodeni, Şilea Nirajului, Veseuş, Găneşti, Dâmbău,  Románia (Maros-Torda, Csík, Kolozs, Kis-Küküllő vm.) 2000. (férfitánc; páros tánc) Ft.1462.
Egyéb filmek
 • Mezőkölpényi zene ,
 • Mezőmadarasi táncok 
 • Mezőmadarasi táncok 
 • Mezőpaniti ének és tánc 
Felső-Maros mente
Az Erdélyi Mezőség mint néprajzi nagytáj néprajzi csoportokra való tagolása máig várat magára. Az eddigi vitatott – főként népzene- és néptánc-gyűjtők által elvégzett – kísérletek alapján kialakult kép egységesítése és kanonizálása további vizsgálatokat igényel.
A Felső-Maros mente táji elnevezés eredetileg a Szászrégen és Déda között fekvő hat magyar községet jelölte, ma már a Marosvásárhely és Déda között, a Maros két partján, a Mezőség peremén elhelyezkedő magyar lakosságú falvak vidékét hívják így.
A terület magyar lakossága nem székely, hanem az egykori Torda megyéhez tartozó „vármegyei”.
Jellemzője az öt „tételből” álló táncrend: verbunk, sebes forduló, lassú, korcsos, cigánycsárdás.
Nevezetes falvai: Disznajó, Magyaró, Magyarpéterlaka, Marossárpatak, Vajdaszentivány.

Filmek MTA BTK ZTI, Filmtár
 • Fickópataka/Fiţcău, Románia (Maros-Torda vm.) 1969. (verbunk, szapora, lassú, csárdás, korcsos, cigány csárdás) Ft.684.
 • Gernyeszeg, Zselyk, Vajdaszentivány/ Gorneşti, Jeica, Voivodeni, Románia (Maros-Torda, Beszterce-Naszód vm.) 1984. (verbunk, verbunk frisse, korcsos, lassú csárdás, szökős, sebes, cigány csárdás, lassú) Ft.1190.
 • Magyaró/ Aluniş, Románia (Maros-Torda vm.) 1954. (korcsos, cigány csárdás, verbunk) Ft.221.
 • Magyaró, Istensegíts, Andrásfalva/ Aluniş, Ţibeni, Măneuţi, Románia (Maros-Torda vm., Bukovina) n.i. (silladri, csárdás, huszárcsárdás, huculenka, lassú, korcsos, verbunk, férfi szóló) Ft.606.
 • Magyaró/ Aluniş, Románia (Maros-Torda vm.) 1969. (verbunk, szapora, fordulós, lassú csárdás, korcsos, cigány csárdás, cigány lassú, csárdás, de-a lungu, învârtită, româna, párváltó baraboi, lánctánc, sârba, ardeleanu, alunelu) Ft.676.
 • Magyaró/ Aluniş, Románia (Maros-Torda vm.) 1987. (a falu nótája, ének, lassú, korcsos, cigány csárdás, cigány verbunk, târnăveanca, marosszéki cigány verbunk, székely verbunk, háromszéki, verbunkos, szapora, învârtită) Ft.1303.
 • Magyaró/ Aluniş, Románia (Maros-Torda vm.) 1987. (a falu nótája, szapora, lassú, korcsos, cigány csárdás, székely verbunk, ének) Ft.1305.
 • Magyaró/ Aluniş, Románia (Maros-Torda vm.) 1987. (Vonószenekar hangszerjátékáról készült felvétel) Ft.1311.
 • Magyaró, Ikland/ Aluniş, Icland, Románia (Maros-Torda vm.) 1987. (páros tánc, cigány csárdás, férfitánc, cigánytánc) Ft.1324.
 • Magyarpéterlaka, Vajdakamarás/ Petrilaca de Mureş, Vaida-Cămăraş, Románia (Maros-Torda, Kolozs vm.) 1979. (csárdás, marosszéki, friss csárdás, verbunk) Ft.1047.
 • Magyarpéterlaka, Inaktelke, Nyárádgálfalva/ Petrilaca de Mureş, Inucu, Găleşti, Románia (Maros-Torda, Kolozs vm.) 1981. (legényes, csárdás, jártató, marosszéki, forgatós, székely verbunk) Ft.1108.
 • Marosoroszfalu/ Ruşii-Munţi, Románia (Maros-Torda vm.) 1987. (Vonószenekar hangszerjátékáról készült felvétel) Ft.1312.
 • Marossárpatak/Glodeni, Románia (Maros-Torda vm.) 1962. (verbunk, sebes csárdás, korcsos) Ft.517.
 • Marossárpatak/Glodeni, Románia (Maros-Torda vm.) 1969. (verbunk; sebes; csárdás; korcsos; cigány csárdás; cigány verbunk) Ft.679.
 • Marossárpatak/Glodeni, Románia (Maros-Torda vm.) 1980. (verbunk, sebes, korcsos, cigány csárdás, lassú) Ft.1085.
 • Tancs/Tonciu, Románia (Kolozs vm.) 1972. (verbunk, cigány csárdás, félfordulós, lassú, korcsos, székely verbunk, marosszéki verbunk) Ft.766.
 • Vajdaszentivány/ Voivodeni, Románia (Maros-Torda vm.) 1974. (forduló; lassú; korcsos; batuka) Ft.856.
 • Vajdaszentivány, Mezőbánd/ Voivodeni, Band, Románia (Maros-Torda vm.) 1983. (jártatós, korcsos, csingerálás, verbunk, sebes forduló, lassú, batuka, lassú csárdás) Ft.1158.
 • Vajdaszentivány, Gernyeszeg, Zselyk/ Voivodeni, Gorneşti, Jeica, Románia (Maros-Torda, Beszterce-Naszód vm.) 1984. (verbunk, verbunk frisse, korcsos, lassú csárdás, szökős, sebes, cigány csárdás, lassú) Ft.1190.
 • Vajdaszentivány/ Voivodeni, Románia (Maros-Torda vm.) 1987. (verbunk, forduló, lassú csárdás, korcsos, batuka) Ft.1245.
 • Vajdaszentivány/ Voivodeni, Románia (Maros-Torda vm.) 1990. (sebes forduló, lassú csárdás, korcsos, cigány csárdás, gyors csárdás, batuka, román forduló, verbunk) Ft.1363.
 • Vajdaszentivány/ Voivodeni, Románia (Maros-Torda vm.) 1991. (Cimbalmos hangszerjátékáról készült felvétel) Ft.1393.
 • Vajdaszentivány, Magyarléta / Voivodeni, Liteni, Románia (Maros-Torda, Kolozs vm.) 1991. (zenekar játéka, legényes) Ft.1399.

YouTube és egyéb filmek
 • Marossárpatak Ft.679.8 – Székelyverbunk 
 • Marossárpatak – Forgatós (sebes) 
 • Marossárpatak – Verbunk 
 • Vajdaszentivány Ft.1363.1 – Sebes 
 • Vajdaszentivány Ft.1363.10 – Lassú 
 • Vajdaszentiványi táncok 1. 
 • Vajdaszentiványi táncok 2. 

Megosztás