Kósa László: Kászon
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Néprajzi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Kászon: szűk hegyi medence Kézdivásárhelytől északra a Csíki-havasokban a ~-patak völgyében. Székely lakói valószínűleg a 12. sz. -ban települtek meg. Kászonszék néven előbb önálló székely szék, majd a 15. sz. -tól Csíkszék fiúszéke volt. Népe szűk hegyi határa miatt elsősorban havasi gazdálkodással és fakitermeléssel foglalkozik. Öt községben: Kászonaltíz, Kászonfeltíz, Kászonjakabfalva, Kászonimpér, Kászonújfalu él. Periferikus fekvése és elzárt helyzete a székely népművészet hagyományos formáit legtovább őrizte.

Irodalom

 • Imreh István – Pataki József: Kászonszéki krónika. 1650-1750. Budapest – Bukarest, 1992.
 • Kós Károly (ifj., dr.): Kászoni adatok a népi vadfogáshoz. Aluta. Sepsiszentgyörgy, 1971. 323-346. oldal
 • Kós Károly – Nagy Jenő – Szentimrei Judit: Kászoni székely népművészet. Bukarest, 1972.

1

Kósa László: Marosszék
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Néprajzi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Marosszék: önálló tájegység, a régi székely székek egyike, melynek székhelye Marosvásárhely volt. Eredetileg a Kis-Küküllő felső völgye (Erdőszentgyörgy vásáros központtal), a Nyárád völgye (Nyárádszereda vásáros központtal), és Marosvásárhely környékének falvai tartoztak hozzá. Az 1876. évi megyerendezés óta általában hozzáveszik a Szászrégentől délre húzódó Mezőség széli, Maros-menti magyarlakta községeket is. ~ Erdély korán magyarok által benépesített részei közé tartozik (10-11. sz.). Székely lakói csak a Mezőség felé eső szélein és a Nyárád torkolatának környékén élnek vegyesen a középkor vége óta bevándorolt románokkal. Jellegzetes tájai a Kis-Küküllő felső völgyében a Sóvidék, ill. a Nyárádmente, melynek római katolikusok fölső részét tréfásan Szentföldnek nevezik, és az ugyancsak humoros színezetű nevet viselő Murokország, amely a Nyárád torkolata közelében fekszik.

Irodalom

 • Haáz Sándor: Zsinóros díszítés a bekecsalji népviseletben. Népismereti Dolgozatok 1978. Bukarest, 1978. 129-177. oldal
 • Kiss Pál: Marosvásárhely története. Budapest, 1942.
 • Nagy Olga: (szerk.): Változó népi kultúra. Társadalom-néprajzi vizsgálat Havadon. Bukarest – Kolozsvár, 2000.
 • Palkó Attila – Potrik Irén – Zsigmond József: Felső-Maros vidéki varrottasok. Bukarest, 1985.
 • Péterfy László: A régi Marosszék kiskapui. Nyitott kapuk. Budapest, 1987.
 • Seprődi János: Marosszéki dalgyűjtemény. Ethnographia XII. 1901; XIII. 1902; XVII. 1906; XXIII. 1912; XXIV. 1913.
Havad
 • Nagy Ödön: A havadi juhtenyésztés. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve I. Kolozsvár, 1992.
 • Nagy Ödön: Népszokások múltja és jelene Havadon. Népismereti Dolgozatok 1980.
Kibéd
 • Ráduly János: Balladaéneklés a kibédi virrasztóban. Népismereti Dolgozatok 1978.
 • Ráduly János: A két királygyermek balladamotívumai egy kibédi népmesében. Népismereti Dolgozatok 1983.
 • Ráduly János: Kibédi népballadák. Bukarest, 1978.
 • Ráduly János: A kibédi szolgák óesztendei búcsúja. Népismereti Dolgozatok 1981.
 • Ráduly János: „Mikor a szolgának telik esztendeje” (A kibédi gazdai szolgák életéből). Bukarest, 1987.
 • Ráduly János – Faragó József: A népballadák egy romániai falu mai köztudatában (Kibéd, Chibed). Ethnographia LXXX. 1969.
Magyaró
 • Jagamas János: Magyaró népzenéje. Bukarest, 1984.
 • Palkó Attila: Magyaró. Egy Felső-Maros menti falu évszázadai. Bukarest, 1995.
 • Palkó Attila – Zsigmond József: Magyaró hétköznapjai. Népi foglalkozások, mesterségek. Marosvásárhely, 1998.
 • Zsigmond József: Disznóölés Magyarón. Népismereti Dolgozatok. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978.
 • Zsigmond József: Régi halászat a Felső-Maros menti Magyarón. Népismereti Dolgozatok 1980.
 • Zsigmond József – Palkó Attila: Magyaró néphagyományaiból. Marosvásárhely, 1996.
Mezőpanit
 • Nagy Ödön: A mezőpaniti juhtenyésztés. Ethnographia XLIX. 1938.
Nyárádszentimre
 • Szabó Bálint: Az étkezés rendje Nyárádszentimrén. Népismereti Dolgozatok 1981.
Sáromberke
 • Sáromberke 1319-1994. Sáromberke, 1994.
Vadasd
 • Székely Ferenc: Jeles napok, ünnepek, szokások Vadasdon. Székelyudvarhely, 1999.
 

2

Filmek - MTA BTK ZTI, Filmtár
 • Hármasfalu, Kibéd/ Trei Sate, Chibed, Románia (Maros-Torda vm.) 1973. (verbunk, forgatós, szökős, huszárkeringő, csárdás) Ft.813.
 • Jobbágytelke/ Sâmbriaş, Románia (Maros-Torda vm.) 1962. (verbunk, lassú, friss csárdás, hatos, marosszéki, forgatós) Ft.500.
 • Jobbágytelke, Nyárádgálfalva/ Sâmbriaş, Găleşti, Románia (Maros-Torda vm.) 1967. (székely verbunk, marosszéki forgatós, lassú csárdás, friss csárdás, verbunk) Ft.615.
 • Jobbágytelke, Füleháza/ Sâmbriaş, Filea, Románia (Maros-Torda vm.) 1971. (lassú, gyors forgató, szöktetős, serény, ardeleana, sârba, de-a lungu, învârtită, verbunk, négyes, hatos, nyolcas, mureşanca, botă, de bâtă, chinita, csujogató, târnăveanca) Ft.761.
 • Jobbágytelke, Nyárádselye/ Sâmbriaş, Şilea Nirajului, Románia (Maros-Torda vm.) 1978. (marosszéki, verbunk, csárdás) Ft.1011.
 • Jobbágytelke/ Sâmbriaş, Románia (Maros-Torda vm.) 1997. (forgatós; vármegye; jártatós; csárdás; szöktetős; verbunk) Ft.1460.
 • Kibéd, Hármasfalu/ Chibed, Trei Sate, Románia (Maros-Torda vm.) 1973. (verbunk, forgatós, szökős, huszárkeringő, csárdás) Ft.813.
 • Makfalva/Ghindari, Románia (Maros-Torda vm.) 1950. (lassú, szökős, marosszéki, verbunk) Ft.96.
 • Makfalva, Korond, Farkaslaka/ Ghindari, Corund, Lupeni, Románia (Maros-Torda vm.) 1960. (lassú, szökő, marosszéki forgató, verbunk, lassú csárdás) Ft.459.
 • Makfalva, Marosbogát, Lőrincréve/ Ghindari, Leorinţ, Bogata, Románia (Maros-Torda, Alsó-Fehér, Torda-Aranyos vm.) 1968. (pontozás, székely verbunk, marosszéki, verbunk, lassú csárdás, szökős) Ft.625.
 • Makfalva/Ghindari, Románia (Maros-Torda vm.) 1948. (gólya, csárdás, szökős, marosszéki forgatós, verbunk) Ft.646.
 • Nyárádgálfalva, Jobbágytelke/ Găleşti, Sâmbriaş, Románia (Maros-Torda vm.) 1967. (székely verbunk, marosszéki forgatós, lassú csárdás, friss csárdás, verbunk) Ft.615.
 • Nyárádgálfalva, Magyarpéterlaka, Inaktelke/ Găleşti, Petrilaca de Mureş, Inucu, Románia (Maros-Torda, Kolozs vm.) 1981. (legényes, csárdás, jártató, marosszéki, forgatós, székely verbunk) Ft.1108.
 • Nyárádgálfalva, Csíkszentdomokos, Csíkjenőfalva, Türe/ Găleşti, Sândominic, Turea, Ienu, Románia (Maros-Torda, Csík, Kolozs vm.) 1981. (lassú csárdás, magyaros, gyors csárdás, magyarországi verbunk, féloláhos, lakodalmi menet, legényes, csárdás, marosszéki) Ft.1111.
 • Nyárádgálfalva/ Găleşti, Románia (Maros-Torda vm.) 1990. (Prímás hangszerjátékáról készült felvétel) Ft.1381.
 • Nyárádmagyarós/ Măgherani, Románia (Maros-Torda vm.) 1956. (lassú csárdás, marosszéki forgatós, szökős) Ft.395.
 • Nyárádmagyarós/ Măgherani, Románia (Maros-Torda vm.) 1969. (jártatós, sűrítős, szöktetős, kecskenóta, vármegyei nóta, cséptánc, négyes, hatos, nyolcas, verbunk, csűrdöngölő) Ft.697.
 • Nyárádselye/ Şilea Nirajului, Románia (Maros-Torda vm.) 1962. (lassú jártatós, forgatós, gyors csárdás, körcsárdás, verbunk) Ft.520.
 • Nyárádselye, Jobbágytelke/ Şilea Nirajului, Sâmbriaş, Románia (Maros-Torda vm.) 1978. (marosszéki, verbunk, csárdás) Ft.1011.

YouTube filmek

 • Jobbágytelke Ft.761.1a – Jártató 
 • Jobbágytelke Ft.761.1b – Gyors forgató 
 • Jobbágytelke Ft.761.1c – Szöktető 
 • Jobbágytelke Ft.761.1d – Serény 
 • Jobbágytelke Ft.761.4abc – Négyes, hatos, nyolcas 
 • Jobbágytelke Ft.761.4d – Serény 
 • Makfalva Ft.625.3 – Székely verbunk 
Egyéb filmek
 • Nyárádselyei négyes, hatos, nyolcas, régi négyes, gólya és korcsos 
 • Nyárádselyei táncrend 
 • Nyárádselyei verbunk

1

Kósa László: Sóvidék

(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Néprajzi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Sóvidék: kistáj a Székelyföldön, a Kis-Küküllő és a Korond patak völgyében. Sóvárad, Szováta, Parajd, Alsó- és Felső-Sófalva, Korond és Atyha községek tartoznak hozzá. Nevét régóta művelt sóbányáiról kapta.

Filmek - MTA BTK ZTI, Filmtár
 • Alsósófalva/ Ocna de Jos, Románia (Udvarhely vm.) 1982. (forgatós, verbunk, marosszéki, lassú csárdás, szöktetős, körcsárdás) Ft.1136.
 • Felsősófalva/Ocna de Sus, Románia (Udvarhely vm.) 1980. (szökős; marosszéki forgatós; székely verbunk; körcsárdás) Ft.1072.
 • Felsősófalva, Csíkjenőfalva, Gyimesközéplok, Csíkszentdomokos/ Ocna de Sus, Ienu, Lunca de Jos, Sândominic, Románia (Udvarhely, Csík vm.) 1981. (féloláhos, kettős jártatója, kettős sirűlője, székely verbunk, ceppel, csárdás, marosszéki, magyarországi verbunk, lassú csárdás, friss csárdás) Ft.1115.
 • Fenyőkút, Korond/ Fântâna Brazilor, Corund, Románia (Udvarhely vm.) 1982. (székely verbunk, négyes, szökős, csárdás, marosszéki) Ft.1137.
 • Korond, Farkaslaka, Makfalva/ Corund, Lupeni, Ghindari, Románia (Udvarhely, Maros-Torda vm.) 1960. (lassú, szökő, marosszéki forgató, verbunk, lassú csárdás) Ft.459.
 • Korond, Farkaslaka/ Corund, Lupeni, Románia (Udvarhely, Maros-Torda vm.) 1960. (székely verbunk, marosszéki, lassú csárdás, friss csárdás) Ft.462.
 • Korond – Pálpataka/ Corund, Románia (Udvarhely vm.) 1962. (lassú, szökő, marosszéki, figurádzó, csűrdöngölő, verbunk) Ft.501.
 • Korond / Corund, Románia (Udvarhely vm.) 1962. (lassú csárdás, sebes csárdás, forgatós, marosszéki, szöktetős, verbunk) Ft.516.
 • Korond / Corund, Románia (Udvarhely vm.) 1963. (lassú, szökős, marosszéki, verbunk) Ft.524.
 • Korond / Corund, Románia (Udvarhely vm.) 1963. (marosszéki, verbunk, román legényes) Ft.532.
 • Korond / Corund, Románia (Udvarhely vm.) 1964. (marosszéki, lassú csárdás, szökős, verbunk, öreges verbung, mezőségi román legényes) Ft.552.
 • Korond, Mezőfele, Mezősályi, Ádámos/ Corund, Câmpeniţa, Şăulia, Adămus, Románia (Udvarhely, Maros-Torda, Kis-Küküllő vm.) 1979. (lassú csárdás, korcsos, serény, gyors csárdás, szökő, sűrű legényes, páros tánc, verbunk, ritka legényes, román ponturi) Ft.1033.
 • Korond, Fenyőkút/ Corund; Fântâna Brazilor, Románia (Udvarhely vm.) 1982. (székely verbunk, négyes, szökős, csárdás, marosszéki) Ft.1137.
 • Korond, Hodgya, Kecsetkisfalud, Szentlélek, Bélbor, Telekfalva, Sófalva, Parajd/ Corund, Hoghia, Satu Mic, Bisericani, Bilbor, Teleac, Sófalva, Praid, Románia (Udvarhely, Csík vm.) 1982. (szökő, csárdás, forgatós, lassú csárdás, székely verbunk) Ft.1166.
 • Korond – Pálpataka/Corund, Románia (Udvarhly vm.) 1992. (n.i.) Ft.1426.
 • Parajd, Korond, Hodgya, Kecsetkisfalud, Szentlélek, Bélbor, Telekfalva, Sófalva/ Praid, Corund, Hoghia, Satu Mic, Bisericani, Bilbor, Teleac, Sófalva, Románia (Udvarhely, Csík vm.) 1982. (szökő, csárdás, forgatós, lassú csárdás, székely verbunk) Ft.1166.
 • Sófalva, Parajd, Korond, Hodgya, Kecsetkisfalud, Szentlélek, Bélbor, Telekfalva/ Sófalva, Praid, Corund, Hoghia, Satu Mic, Bisericani, Bilbor, Teleac, Románia (Udvarhely, Csík vm.) 1982. (szökő, csárdás, forgatós, lassú csárdás, székely verbunk) Ft.1166.

2

Egyéb filmek
 • Pálpataki adatközlők – marosszéki forgatós  
 • Pálpataki lassú csárdás és szökő 
 • Pálpataki lassú csárdás, szökő és marosszéki forgatós 
 • Pálpataki verbunk 
 • Pálpataki verbunk 

1

Kósa László: Udvarhelyszék
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Néprajzi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Udvarhelyszék: az egykori székely székek egyike, önálló tájegység. A Székelyföld nyugati részén fekszik, a Kis- és Nagy-Homoród, a Vargyas patakok, valamint a Nagy-Küküllő és a Fehér-Nyikó völgyében, illetőleg a fölsorolt vizek mellékpatakjainak mentén. ~-et a 12. sz. első felében szállták meg bihari (telegdi) székelyek. Korábban sűrű erdő borította, nagyobb részén lakatlan vidék volt. ~ székhelyén, Székelyudvarhelyen tartotta a korai századokban udvarát a székely ispán. Itt folyt a székelyek bíráskodása, peres ügyeinek intézése is, itt tartották a székelyek gyűléseit. Központi szerepére utal neve is és az, hogy a forrásokban és a köztudatban gyakran „anyaszék”-ként szerepel. Udvarhelyszék felszíne hegyvonulatokkal, folyó- és patakvölgyekkel erősen tagolt, ezért több kisebb táj is létrejött a nagyobb tájegységen belül. Ilyenek a Homoród mente, Nyikó mente, Gagy völgye. A 16-17. sz. -ban önálló közigazgatási egység, ún. fiúszék volt Erdővidék egy része, Bardócszék és Székelykeresztúr vidéke Keresztúr-fiszék néven. A Nagy- és Kis-Küküllő közén fekszik a Partium, mely valószínűleg később csatlakozott ~ -hez. ~-hez tartozik északon a Sóvidék egy része is. Néprajzilag kevéssé ismert.

Filmek - MTA BTK ZTI, Filmtár
 • Bögöz, Énlaka, Székelyudvarhely/ Mugeni, Inlăceni, Odorheiu Secuiesc, Románia (Udvarhely vm.) 1979. (székely verbunk, forgatós) Ft.1021.
 • Bögöz, Siklód, Gyergyólibántelep, Visa, Magyarszentbenedek, Lele/ Mugeni, Şiclod, Liban, Vişea, Sânbenedic, Lelei, Románia (Udvarhely, Csík, Kolozs, Alsó-Fehér, Szilágy vm.) 1982. (pontozó, öreges pontozó, csárdás, friss csárdás, verbunkos, csűrdöngölő, lassú, sebes, csárdás lassú négyesben, sűrű ugrós) Ft.1141.
 • Bögöz, Siklód, Visa, Inaktelke, Méra, Lele/ Mugeni, Şiclod, Vişea, Inucu, Mera, Lelei, Románia (Udvarhely, Kolozs, Szilágy vm.) 1982. (legényes, ritka pontozó, csárdás, verbunkos, székely verbunk, csűrdöngölő, forgatós, férfi szóló, férfitánc) Ft.1143.
 • Bölön/Belin, Románia (Udvarhely vm.) 1987. (csűrdöngölő, lassú csárdás, friss csárdás, lovas farsang) Ft.1342.
 • Bözöd, Kőrispatak, Énlaka/ Bezid, Crişeni, Inlăceni, Románia (Udvarhely vm.) 1980. (verbunkos, marosszéki, cigány szöktetős) Ft.1091.
 • Bözöd, Kecsetkisfalud, Szentmihály, Kőrispatak, Székelyszenterzsébet, Siklód, Énlaka/ Bezid, Satu Mic, Sânmihaiu de Pădure, Crişeni, Eliseni, Şiclod, Inlăceni, Románia (Udvarhely vm.) 1981. (cigány szöktetős, székely verbunk, verbunk, csárdás, lakodalmi jelenetek, marosszéki sima egyedül, csűrdöngölő, lassú csárdás, gyors csárdás) Ft.1097.
 • Csehétfalva/ Ceheţel, Románia (Udvarhely vm.) 1960. (verbunk, lassú csárdás, friss csárdás, marosszéki, dobós, átdobós, valcer) Ft.457.
 • Énlaka, Székelyudvarhely, Bögöz/ Inlăceni, Odorheiu Secuiesc, Mugeni, Románia (Udvarhely vm.) 1979. (székely verbunk, forgatós) Ft.1021.
 • Énlaka, Bözöd, Kőrispatak/ Inlăceni, Bezid, Crişeni, Románia (Udvarhely vm.) 1980. (verbunkos, marosszéki, cigány szöktetős) Ft.1091.
 • Énlaka, Bözöd, Kecsetkisfalud, Szentmihály, Kőrispatak, Székelyszenterzsébet, Siklód/ Inlăceni, Bezid, Satu Mic, Sânmihaiu de Pădure, Crişeni, Eliseni, Şiclod, Románia (Udvarhely vm.) 1981. (cigány szöktetős, székely verbunk, verbunk, csárdás, lakodalmi jelenetek, marosszéki sima egyedül, csűrdöngölő, lassú csárdás, gyors csárdás) Ft.1097.
 • Énlaka, Siklód, Kecset/ Inlăceni, Şiclod, Pâltiniş, Románia (Udvarhely vm.) 1981. (verbunk, csárdás, szöktetős, simma, marosszéki, leányos tánc, körtánc, páros tánc, szökős) Ft.1118.
 • Farkaslaka, Makfalva, Korond/ Lupeni, Ghindari, Corund, Románia (Udvarhely, Maros-Torda vm.) 1960. (lassú, szökő, marosszéki forgató, verbunk, lassú csárdás) Ft.459.
 • Farkaslaka, Korond/ Lupeni, Corund, Románia (Udvarhely vm.) 1960. (székely verbunk, marosszéki, lassú csárdás, friss csárdás) Ft.462.
 • Gagy/Goagiu, Románia (Udvarhely vm.) 1978. (székely verbunk) Ft.1004.
 • Gagy, Szék, Gyimesközéplok/ Goagiu, Sic, Lunca de Jos, Románia (Udvarhely, Szolnok-Doboka, Csík vm.) 1980. (zenekar játéka, páros tánc, sűrű tempo, ritka tempo, verbunk, magyar, életképek, féloláhos, kettős jártatója, kettős sirűlője, lassú magyaros, sebes magyaros) Ft.1065.
 • Gagy, Szék/ Goagiu, Sic, Románia (Udvarhely, Szolnok-Doboka vm.) 1980, 1970. (székely verbunk, csárdás, magyar, lakodalmi jelenetek, zenészek, sűrű tempo, ritka tempó) Ft.1086.
 • Hodgya, Siklód, Magyarpalatka, Magyarózd, Szentmihály/ Hoghia, Şiclod, Pălatca, Ozd, Sânmihaiu de Pădure, Románia (Udvarhely, Kolozs, Alsó-Fehér vm.) 1981. (pontozó, szegényes, lassú csárdás, gyors csárdás, verbunk, verbunkos, ritka legényes) Ft.1114.
 • Homoródalmás/ Mereşti, Románia (Udvarhely vm.) 1981. (magyar verbung, lassú csárdás, sebes csárdás, valcer, ceppel, rezgő polka, marosszéki, söprűtánc, gólya, dobbantós, sebes kalup) Ft.1104.
 • Kecsetkisfalud/Satu Mic, Románia (Udvarhely vm.) 1968. (lakodalmi jelenetek, csárdás, jártatós, Egy a kettő három négy, kecseti páros, léptetős, forgatós, friss csárdás, ugratós, söprűs, marosszéki, székely verbunk, kecseti csűrdöngölő, verbunk, dobós) Ft.642.
 • Kecsetkisfalud, Szentmihály, Kőrispatak, Székelyszenterzsébet, Siklód, Énlaka, Bözöd/ Satu Mic, Sânmihaiu de Pădure, Crişeni, Eliseni, Şiclod, Inlăceni, Bezid, Románia (Udvarhely vm.) 1981. (cigány szöktetős, székely verbunk, verbunk, csárdás, lakodalmi jelenetek, marosszéki sima egyedül, csűrdöngölő, lassú csárdás, gyors csárdás) Ft.1097.
 • Kecset, Énlaka, Siklód/ Pâltiniş, Inlăceni, Şiclod, Románia (Udvarhely vm.) 1981. (verbunk, csárdás, szöktetős, simma, marosszéki, leányos tánc, körtánc, páros tánc, szökős) Ft.1118.
 • Kénos/ Chinişu, Románia (Udvarhely vm.) 1978. (regölés) Ft.1022.
 • Kőrispatak, Énlaka, Bözöd/ Crişeni, Inlăceni, Bezid, Románia (Udvarhely vm.) 1980. (verbunkos, marosszéki, cigány szöktetős) Ft.1091.
 • Kőrispatak, Székelyszenterzsébet, Siklód, Énlaka, Bözöd, Kecsetkisfalud, Szentmihály/ Crişeni, Eliseni, Şiclod, Inlăceni, Bezid, Satu Mic, Sânmihaiu de Pădure, Románia (Udvarhely vm.) 1981. (cigány szöktetős, székely verbunk, verbunk, csárdás, lakodalmi jelenetek, marosszéki sima egyedül, csűrdöngölő, lassú csárdás, gyors csárdás) Ft.1097.
 • Kőrispatak/ Crişeni, Románia (Udvarhely vm.) 1988. (verbung, lassú csárdás, Antaloké, Búsulj rózsám, marosszéki, gyors csárdás) Ft.1341.
 • Lövéte/Lueta, Románia (Udvarhely vm.) 1981. (furulyajáték, páros tánc bottal, lakodalmi jelenetek, női körtánc, páros tánc, verbunk, söprűtánc, Kála-tánc, lassú csárdás, csárdás, rezgős polka, kalup, ceppeli) Ft.1095.
 • Siklód, Énlaka, Bözöd, Kecsetkisfalud, Szentmihály, Kőrispatak, Székelyszenterzsébet/ Şiclod, Inlăceni, Bezid, Satu Mic, Sânmihaiu de Pădure, Crişeni, Eliseni, Románia (Udvarhely vm.) 1981. (cigány szöktetős, székely verbunk, verbunk, csárdás, lakodalmi jelenetek, marosszéki sima egyedül, csűrdöngölő, lassú csárdás, gyors csárdás) Ft.1097.
 • Siklód, Magyarpalatka, Magyarózd, Szentmihály, Hodgya/ Şiclod, Pălatca, Ozd, Sânmihaiu de Pădure, Hoghia, Románia (Udvarhely, Kolozs, Alsó-Fehér vm.) 1981. (pontozó, szegényes, lassú csárdás, gyors csárdás, verbunk, verbunkos, ritka legényes) Ft.1114.
 • Siklód, Kecset, Énlaka/ Şiclod, Pâltiniş, Inlăceni, Románia (Udvarhely vm.) 1981. (verbunk, csárdás, szöktetős, simma, marosszéki, leányos tánc, körtánc, páros tánc, szökős) Ft.1118.
 • Siklód, Gyergyólibántelep, Visa, Magyarszentbenedek, Lele, Bögöz/ Şiclod, Liban, Vişea, Sânbenedic, Lelei, Mugeni, Románia (Udvarhely, Csík, Kolozs, Alsó-Fehér, Szilágy vm.) 1982. (pontozó, öreges pontozó, csárdás, friss csárdás, verbunkos, csűrdöngölő, lassú, sebes, csárdás lassú négyesben, sűrű ugrós) Ft.1141.
 • Siklód, Visa, Inaktelke, Méra, Lele, Bögöz/ Şiclod, Vişea, Inucu, Mera, Lelei, Mugeni, Románia (Udvarhely, Kolozs, Szilágy vm.) 1982. (legényes, ritka pontozó, csárdás, verbunkos, székely verbunk, csűrdöngölő, forgatós, férfi szóló, férfitánc) Ft.1143.
 • Szentegyházasfalu/Vlăhiţa, Románia (Udvarhely vm.) 1941. (székely verbunk) Ft.12.
 • Szentegyházasfalu/Vlăhiţa, Románia (Udvarhely vm.) 1983. (székely verbunk; cigány szöktetős; lassú csárdás) Ft.1176.
 • Szentmihály, Kőrispatak, Székelyszenterzsébet, Siklód, Énlaka, Bözöd, Kecsetkisfalud/ Sânmihaiu de Pădure, Crişeni, Eliseni, Şiclod, Inlăceni, Bezid, Satu Mic, Románia (Udvarhely vm.) 1981. (cigány szöktetős, székely verbunk, verbunk, csárdás, lakodalmi jelenetek, marosszéki sima egyedül, csűrdöngölő, lassú csárdás, gyors csárdás) Ft.1097.
 • Szentmihály, Hodgya, Siklód, Magyarpalatka, Magyarózd/ Sânmihaiu de Pădure, Hoghia, Şiclod, Pălatca, Ozd, Románia (Udvarhely, Kolozs, Alsó-Fehér vm.) 1981. (pontozó, szegényes, lassú csárdás, gyors csárdás, verbunk, verbunkos, ritka legényes) Ft.1114.
 • Székelyderzs, Bogdánd, Lujzikalagor, Magyarpalatka, Visa, Csikjenőfalva, Csíkszentdomokos, Tatrang, Tancs/ Dârjiu, Bogdand, Luizi-Călugăra, Pălatca, Vişea, Csikjenőfalva, Sândominic, Tărlungeni, Tonciu, Románia (Udvarhely, Szilágy, Csík, Brassó, Kolozs vm., Moldva) 1981. (orosz zsuka, féloláhos, lassú csárdás, sebes csárdás, cepper, borica, verbunk, kezes, páros tánc, körtánc, forduló, csárdás, korcsos, cigány csárdás, figurázó, cigánytánc, szökős, sűrű csárdás, ritka legényes, sűrű magyar, négyes, târnăva, sebes forduló) Ft.1113.
 • Székelyszáldobos, Vargyas, Lele, Szilágypanit/ Doboşeni, Vârghiş, Lelei, Panic, Románia (Udvarhely, Szilágy vm.) 1980. (csárdás, zsibai, verbunk) Ft.1056.
 • Székelyszenterzsébet, Siklód, Énlaka, Bözöd, Kecsetkisfalud, Szentmihály, Kőrispatak/ Eliseni, Şiclod, Inlăceni, Bezid, Satu Mic, Sânmihaiu de Pădure, Crişeni, Románia (Udvarhely vm.) 1981. (cigány szöktetős, székely verbunk, verbunk, csárdás, lakodalmi jelenetek, marosszéki sima egyedül, csűrdöngölő, lassú csárdás, gyors csárdás) Ft.1097.
 • Székelyszenterzsébet/ Eliseni, Románia (Udvarhely vm.) 1987. (Vonószenekar hangszerjátékáról készült felvétel) Ft.1309.
 • Székelyszenterzsébet/ Eliseni, Románia (Udvarhely vm.) 1987. (Vonószenekar hangszerjátékáról készült felvétel) Ft.1314.
 • Székelyudvarhely, Bögöz, Énlaka/ Odorheiu Secuiesc, Mugeni, Inlăceni, Románia (Udvarhely vm.) 1979. (székely verbunk, forgatós) Ft.1021.
 • Székelyvarság, Avas-vidék, Fogaras, Kolozsvár/ Vărşag, Tara Oasului, Făgăraş, Cluj-Napoca, Románia (Udvarhely, Szatmár, Fogaras, Kolozs vm.) 1953. (zenészek játéka, legényes, székelyvarsági legényszóló, székelyvarsági verbunk, székelyvarsági páros, férfitánc, almási verbunk, páros tánc, lánctánc, leánytánc, aratótánc, lassú csárdás, verbunk) Ft.304.
 • Székelyvarság/ Vărşag, Románia (Udvarhely vm.) 1949. (marosszéki, forgatós, székely verbunk, csűrdöngölő, csárdás, páros tánc, gólya, friss csárdás, szökős, verbunk) Ft.757.
 • Vargyas, Lele, Szilágypanit, Székelyszáldobos/ Vârghiş, Lelei, Panic, Doboşeni, Románia (Udvarhely, Szilágy vm.) 1980. (csárdás, zsibai, verbunk) Ft.1056.

2

YouTube filmek
 • Kecsetkisfalud – Udvarhelyszéki verbunk és (marosszéki) forgatós 
 • Kecseti néptánc 1990. 
 • Siklódi táncok (csárdás, szöktetős, forgatós) 
 • Vargyasi táncok – Marosszéki 
Megosztás