1

Kósa László: Marosszék
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Néprajzi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Marosszék: önálló tájegység, a régi székely székek egyike, melynek székhelye Marosvásárhely volt. Eredetileg a Kis-Küküllő felső völgye (Erdőszentgyörgy vásáros központtal), a Nyárád völgye (Nyárádszereda vásáros központtal), és Marosvásárhely környékének falvai tartoztak hozzá. Az 1876. évi megyerendezés óta általában hozzáveszik a Szászrégentől délre húzódó Mezőség széli, Maros-menti magyarlakta községeket is. ~ Erdély korán magyarok által benépesített részei közé tartozik (10-11. sz.). Székely lakói csak a Mezőség felé eső szélein és a Nyárád torkolatának környékén élnek vegyesen a középkor vége óta bevándorolt románokkal. Jellegzetes tájai a Kis-Küküllő felső völgyében a Sóvidék, ill. a Nyárádmente, melynek római katolikusok fölső részét tréfásan Szentföldnek nevezik, és az ugyancsak humoros színezetű nevet viselő Murokország, amely a Nyárád torkolata közelében fekszik.

Irodalom

 • Haáz Sándor: Zsinóros díszítés a bekecsalji népviseletben. Népismereti Dolgozatok 1978. Bukarest, 1978. 129-177. oldal
 • Kiss Pál: Marosvásárhely története. Budapest, 1942.
 • Nagy Olga: (szerk.): Változó népi kultúra. Társadalom-néprajzi vizsgálat Havadon. Bukarest – Kolozsvár, 2000.
 • Palkó Attila – Potrik Irén – Zsigmond József: Felső-Maros vidéki varrottasok. Bukarest, 1985.
 • Péterfy László: A régi Marosszék kiskapui. Nyitott kapuk. Budapest, 1987.
 • Seprődi János: Marosszéki dalgyűjtemény. Ethnographia XII. 1901; XIII. 1902; XVII. 1906; XXIII. 1912; XXIV. 1913.
Havad
 • Nagy Ödön: A havadi juhtenyésztés. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve I. Kolozsvár, 1992.
 • Nagy Ödön: Népszokások múltja és jelene Havadon. Népismereti Dolgozatok 1980.
Kibéd
 • Ráduly János: Balladaéneklés a kibédi virrasztóban. Népismereti Dolgozatok 1978.
 • Ráduly János: A két királygyermek balladamotívumai egy kibédi népmesében. Népismereti Dolgozatok 1983.
 • Ráduly János: Kibédi népballadák. Bukarest, 1978.
 • Ráduly János: A kibédi szolgák óesztendei búcsúja. Népismereti Dolgozatok 1981.
 • Ráduly János: „Mikor a szolgának telik esztendeje” (A kibédi gazdai szolgák életéből). Bukarest, 1987.
 • Ráduly János – Faragó József: A népballadák egy romániai falu mai köztudatában (Kibéd, Chibed). Ethnographia LXXX. 1969.
Magyaró
 • Jagamas János: Magyaró népzenéje. Bukarest, 1984.
 • Palkó Attila: Magyaró. Egy Felső-Maros menti falu évszázadai. Bukarest, 1995.
 • Palkó Attila – Zsigmond József: Magyaró hétköznapjai. Népi foglalkozások, mesterségek. Marosvásárhely, 1998.
 • Zsigmond József: Disznóölés Magyarón. Népismereti Dolgozatok. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978.
 • Zsigmond József: Régi halászat a Felső-Maros menti Magyarón. Népismereti Dolgozatok 1980.
 • Zsigmond József – Palkó Attila: Magyaró néphagyományaiból. Marosvásárhely, 1996.
Mezőpanit
 • Nagy Ödön: A mezőpaniti juhtenyésztés. Ethnographia XLIX. 1938.
Nyárádszentimre
 • Szabó Bálint: Az étkezés rendje Nyárádszentimrén. Népismereti Dolgozatok 1981.
Sáromberke
 • Sáromberke 1319-1994. Sáromberke, 1994.
Vadasd
 • Székely Ferenc: Jeles napok, ünnepek, szokások Vadasdon. Székelyudvarhely, 1999.
 

2

Filmek - MTA BTK ZTI, Filmtár
 • Hármasfalu, Kibéd/ Trei Sate, Chibed, Románia (Maros-Torda vm.) 1973. (verbunk, forgatós, szökős, huszárkeringő, csárdás) Ft.813.
 • Jobbágytelke/ Sâmbriaş, Románia (Maros-Torda vm.) 1962. (verbunk, lassú, friss csárdás, hatos, marosszéki, forgatós) Ft.500.
 • Jobbágytelke, Nyárádgálfalva/ Sâmbriaş, Găleşti, Románia (Maros-Torda vm.) 1967. (székely verbunk, marosszéki forgatós, lassú csárdás, friss csárdás, verbunk) Ft.615.
 • Jobbágytelke, Füleháza/ Sâmbriaş, Filea, Románia (Maros-Torda vm.) 1971. (lassú, gyors forgató, szöktetős, serény, ardeleana, sârba, de-a lungu, învârtită, verbunk, négyes, hatos, nyolcas, mureşanca, botă, de bâtă, chinita, csujogató, târnăveanca) Ft.761.
 • Jobbágytelke, Nyárádselye/ Sâmbriaş, Şilea Nirajului, Románia (Maros-Torda vm.) 1978. (marosszéki, verbunk, csárdás) Ft.1011.
 • Jobbágytelke/ Sâmbriaş, Románia (Maros-Torda vm.) 1997. (forgatós; vármegye; jártatós; csárdás; szöktetős; verbunk) Ft.1460.
 • Kibéd, Hármasfalu/ Chibed, Trei Sate, Románia (Maros-Torda vm.) 1973. (verbunk, forgatós, szökős, huszárkeringő, csárdás) Ft.813.
 • Makfalva/Ghindari, Románia (Maros-Torda vm.) 1950. (lassú, szökős, marosszéki, verbunk) Ft.96.
 • Makfalva, Korond, Farkaslaka/ Ghindari, Corund, Lupeni, Románia (Maros-Torda vm.) 1960. (lassú, szökő, marosszéki forgató, verbunk, lassú csárdás) Ft.459.
 • Makfalva, Marosbogát, Lőrincréve/ Ghindari, Leorinţ, Bogata, Románia (Maros-Torda, Alsó-Fehér, Torda-Aranyos vm.) 1968. (pontozás, székely verbunk, marosszéki, verbunk, lassú csárdás, szökős) Ft.625.
 • Makfalva/Ghindari, Románia (Maros-Torda vm.) 1948. (gólya, csárdás, szökős, marosszéki forgatós, verbunk) Ft.646.
 • Nyárádgálfalva, Jobbágytelke/ Găleşti, Sâmbriaş, Románia (Maros-Torda vm.) 1967. (székely verbunk, marosszéki forgatós, lassú csárdás, friss csárdás, verbunk) Ft.615.
 • Nyárádgálfalva, Magyarpéterlaka, Inaktelke/ Găleşti, Petrilaca de Mureş, Inucu, Románia (Maros-Torda, Kolozs vm.) 1981. (legényes, csárdás, jártató, marosszéki, forgatós, székely verbunk) Ft.1108.
 • Nyárádgálfalva, Csíkszentdomokos, Csíkjenőfalva, Türe/ Găleşti, Sândominic, Turea, Ienu, Románia (Maros-Torda, Csík, Kolozs vm.) 1981. (lassú csárdás, magyaros, gyors csárdás, magyarországi verbunk, féloláhos, lakodalmi menet, legényes, csárdás, marosszéki) Ft.1111.
 • Nyárádgálfalva/ Găleşti, Románia (Maros-Torda vm.) 1990. (Prímás hangszerjátékáról készült felvétel) Ft.1381.
 • Nyárádmagyarós/ Măgherani, Románia (Maros-Torda vm.) 1956. (lassú csárdás, marosszéki forgatós, szökős) Ft.395.
 • Nyárádmagyarós/ Măgherani, Románia (Maros-Torda vm.) 1969. (jártatós, sűrítős, szöktetős, kecskenóta, vármegyei nóta, cséptánc, négyes, hatos, nyolcas, verbunk, csűrdöngölő) Ft.697.
 • Nyárádselye/ Şilea Nirajului, Románia (Maros-Torda vm.) 1962. (lassú jártatós, forgatós, gyors csárdás, körcsárdás, verbunk) Ft.520.
 • Nyárádselye, Jobbágytelke/ Şilea Nirajului, Sâmbriaş, Románia (Maros-Torda vm.) 1978. (marosszéki, verbunk, csárdás) Ft.1011.

YouTube filmek

 • Jobbágytelke Ft.761.1a – Jártató 
 • Jobbágytelke Ft.761.1b – Gyors forgató 
 • Jobbágytelke Ft.761.1c – Szöktető 
 • Jobbágytelke Ft.761.1d – Serény 
 • Jobbágytelke Ft.761.4abc – Négyes, hatos, nyolcas 
 • Jobbágytelke Ft.761.4d – Serény 
 • Makfalva Ft.625.3 – Székely verbunk 
Egyéb filmek
 • Nyárádselyei négyes, hatos, nyolcas, régi négyes, gólya és korcsos 
 • Nyárádselyei táncrend 
 • Nyárádselyei verbunk